Gdy palenie marychy będzie legalne…

Lokalnie Top News sty 22, 2018 at 6:00 am

 

aamarycha2

Rząd Ontario rozważa otwarcie licencjonowanych salonów konsumpcji marihuany w chwili, gdy narkotyk ten będzie zalegalizowany jako produkt rekreacyjny, co ma nastąpić latem tego roku.

Propozycja ta spotkała się z entuzjastyczną reakcją ze strony niektórych aktywistów lobbujących od lat za legalizacją konopi indyjskich. Uważają oni, że podejście polityków lokalnych i rządu prowincyjnego było zbyt restrykcyjne w stosunku do konsumentów.

Zgodnie z założeniami nakreślonym jesienią ubiegłego roku, rząd prowincji zamierza sprzedawać marihuanę w 150 wyspecjalizowanych placówkach handlowych prowadzonych przez Liquor Control Board of Ontario (LCBO). Do kupna narkotyku uprawnione byłyby osoby powyżej 19 roku życia z absolutnym zakazem konsumpcji narkotyku w miejscach publicznych i w miejscu pracy.

W czwartek rząd prowincji zwrócił się z prośbą do mieszkańców Ontario o wydanie opinii, gdzie można kupować i konsumować marihuanę rekreacyjną i medyczną. Wśród proponowanych zmian jest przepis o możliwości udzielenia zezwolenia na „licencjonowane i regulowane salony i miejsca konsumpcji konopi” po legalizacji narkotyku w lipcu.

Abi Roach

Abi Roach

Abi Roach, właścicielka lokalu o nazwie Hotbox Cafe, prywatnego salonu działającego w Toronto od 2003 roku mówi, że od sześciu lat prosi prowincję o zezwolenie na konsumpcję marihuany w lokalu.

Roach, która spotkała się z prowincyjnym komitetem ustawodawczym, w tym samym czasie nalegała na polityków, by złagodzili przepisy w stosunku do miejsc, w których narkotyk mógłby być konsumowany. Stwierdziła, że mimo liberalizacji przepisów o dopuszczeniu narkotyku do obrotu, to wciąż polityka rządu oparta jest na „90 latach mentalności prohibicjonistycznej”. Przekonywała, że tworzone regulacje powinny być „funkcjonalne i realistyczne, mające na celu zaspokojenie potrzeb konsumenta”. Obecne projekty przepisów ograniczające konsumpcję narkotyku tylko do prywatnych rezydencji, popchną ludzi, którzy nie mogą zażywać konopi indyjskich we własnych domach do miejsc, w których napotkać mogą poważne problemy takich jak publiczne parki lub samochody.

- Mieszkając w mieście trzeba wziąć pod uwagę sytuację sąsiadów – tłumaczy Roach – Może sąsiad ma dzieci? Może ma problemy z oddychaniem? Może to jest poważny problem dla społeczności, w której żyją osoby chcące konsumować marihuanę?

Roach powiedziała, że prywatne salony takie jak Hotbox widzą każdego miesiąca tysiące klientów, którym sprawdzają identyfikatory, aby upewnić się, że wszyscy klienci ukończyli 19 lat. Salony obecnie nie sprzedają marihuany, ale mogą oferować sprzęt do jej konsumpcji.

- Ludzie, którzy zajmują się konopiami indyjskimi nie chcą być przestępcami – mówi – Konsumenci marihuany nie chcą kupować narkotyku od przestępców. W rzeczywistości wszyscy chcemy mieć licencję.

Torontoński radny, Jim Kargiannis, który zasiada w komitecie ds. licencji i standardów stwierdził, że prowincja powinna mieć przygotowane jasne regulacje na czas całkowitej legalizacji spożycia marihuany w celach rozrywkowych. Te przepisy powinny wprowadzić efektywną kontrolę miejsc dopuszczonych do obrotu narkotykiem.

- Prywatny salon to wspaniałą alternatywa, o ile jego funkcjonowanie jest uregulowane i kontrolowane – powiedział radny – Dlatego gminy powinny mieć jakąś formę nadzoru. Jeśli tych spraw nie uregulujemy to nasze miasto zacznie przypominać „dziki zachód”.

Andrew Rudyk, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości, Yasira Naqviego powiedział, że władze prowincji ostrożnie podchodzą do legalizacji marihuany do celów rekreacyjnych wprowadzanej przez rząd federalny.

- Nie ma żadnych bezpośrednich planów wprowadzenia zmian w istniejących już przepisach. Zanim je wprowadzimy chcemy odbyć szerokie konsultacje społeczne na temat dalszych ewentualnych kroków, jaki powinniśmy zrobić po legalizacji – stwierdził rzecznik.

Prowincja przyjmuje opinie na temat istniejących już propozycji do 5 marca. Komentarze można składać za pośrednictwem strony internetowej Ontario Regulatory Registry.