Zasiedzenie nieruchomości w Polsce

Porady prawne z Polski sty 26, 2018 at 4:51 pm

Prawo własności nieruchomości, odziedziczonych lub pozostawionych w kraju, z upływem lat zagrożone jest coraz większym ryzykiem utraty wskutek  zasiedzenia.

Zgodnie z polskim prawem zasiedzenie następuje automatycznie, po upływie 20 lub 30 lat od daty objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne przez osobę trzecią. Jak uniknąć zasiedzenia? Do nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie wystarczy nieprzerwane władanie cudzą nieruchomością jak właściciel przez 20 lub 30 lat. W przypadku dobrej wiary, polskie prawo dla zasiedzenia wymaga upływu 20 lat, w przypadku złej wiary – 30 lat nieprzerwanego posiadania. Po tym okresie dotychczasowy właściciel automatycznie traci prawo własności nieruchomości na rzecz posiadacza samoistnego.

Sąd potwierdza nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na wniosek posiadacza. Często właściciel nie jest świadomy, że posiadacz w ten sposób zmierza do przejęcia własności nieruchomości. Zazwyczaj zasiedzenie jest wynikiem nieuregulowanych pisemnie kwestii korzystania przez członków rodziny czy sąsiadów z nieruchomości, należących do osób zamieszkałych za granicą. Może być także skutkiem nieuregulowanych spraw spadkowych. I tak osoba, która gospodaruje na ojcowiźnie, po upływie 20 albo 30 lat może zyskać prawo własności do całej nieruchomości spadkowej kosztem pozostałych spadkobierców.

Aby uniknąć zasiedzenia, należy pamiętać o corocznym opłacaniu podatku od nieruchomości. Ponadto, jeśli właściciel umożliwia członkom rodziny albo sąsiadom korzystanie z całości lub części nieruchomości, dotychczasowe ustalenia, które są zazwyczaj ustne, należy koniecznie potwierdzić pisemną umową o nieodpłatne korzystanie, a w przypadku odpłatności, umową najmu,. użytkowania lub też dzierżawy nieruchomości. Natomiast w przypadku korzystania z nieruchomości bez umowy, właściciel może przerwać bieg zasiedzenia występując do sądu z pozwem o wydanie nieruchomości, ustalenie prawa własności, zaprzestanie naruszeń czy z wnioskiem o dział spadku. Rozwiązaniem godnym polecenia ze względu na koszty i szybkość postępowania jest przerwanie biegu zasiedzenia poprzez sądowe zawezwanie posiadacza nieruchomości do zawarcia ugody. Warto podjąć działania dla przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości, pozostawionej w Polsce, aby nie utracić prawa własności.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Warszawie tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected]

Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.