Urodziny u Rodziny

Notatnik kulturalny luty 1, 2018 at 11:10 pm

4

Można nie lubić Sylwestra, nie obchodzić Walentynek i nie pamiętać o imieninach, ale urodziny (nawet jeśli nieśmiało i po cichu) obchodzi każdy.   Krzysztof Jaworski swoje kolejne obchodzić będzie jak na aktora przystało – artystycznie i z fantazją.

Okazja do świętowania jest nie byle jaka, bo to jubileusz bardzo okrągły, zbiegający się z równie okrągłą liczbą lat pracy twórczej na scenach polskich i kanadyjskich. Skąd wzięła się idea artystycznej formy spędzania urodzin z udziałem różnych artystów i publiczności? Krzysztof opowiada: – Jestem 28 lat w Kanadzie i tyle samo spotykam się z publicznością. Wiele osób bierze udział w moich przedsięwzięciach scenicznych, więc można powiedzieć, że znamy się i lubimy się spotykać. Wytworzyła się między nami pewnego rodzaju więź, tym bardziej, że lubię formy sceniczne bez dystansowania się tak zwaną rampą sceniczną. Ta właśnie więź powoduje coś w rodzaju wzajemnej serdeczności, a stąd już nie daleko do „Rodziny”. Stąd też się bierze tytuł tych spotkań – „Urodziny u Rodziny”. Dla mnie rodzina składa się z rodziny sensu stricto, z ludzi z którymi zderzam się na scenie i oczywiście z publiczności. I to jest właśnie powodem, że już czwarty raz proponuję rodzinne spotkanie, a że moje urodziny przypadają w lutym, więc mam nadzieję, że 4 lutego spotkamy się w rodzinnej atmosferze.Kto miał okazję uczestniczyć w którejś z poprzednich urodzinowych imprez Krzysztofa Jaworskiego, przekonał się, że nawet na obczyźnie, gdzie na co dzień często czujemy się osamotnieni, można tworzyć więzy prawdziwe, ciepłe i silne – na tyle, bo poczuć się częścią tej właśnie niedużej, acz pięknej, artystyczno-emigracyjnej rodziny. 

Spodziewać możemy się niespodziewanego, bo jak twierdzi Jubilat: „Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy artyści przyniosą jako prezenty swoje występy – niespodzianki. Nie mam pewności co do liczby urodzinowych gości, ale będę mile witał wszystkich. I właśnie niech niespodziankami będą artyści i ich występy. Pierwszy raz urządziłem „Urodziny u Rodziny” 20 lat temu (jak ten czas leci). Obchodziłem wtedy okrągłe 50 lat życia oraz 30 lat na scenach w Polsce i w Kanadzie. A w tym roku będę obchodził – hmmm… – pomińmy to milczeniem.

Gośćmi są więc i artyści i publiczność, a dla Jubilata w obu postaciach stanowią zagadkę czy też może bardziej urodzinową niespodziankę. Atrakcji, wzruszeń i uniesień nie zabraknie na pewno – jakby nie było Krzysztof Jaworski na różnych scenach przepracował ładne pięćdziesiąt lat, zdążył więc nawiązać wiele przyjaźni i koleżeńkich relacji z aktorami, muzykami i śpiewakami. Możemy się więc spodziewać prawdziwej, artystycznej, urodzinowej uczty, pysznej duchowej strawy i niejednego toastu za zdrowie Jubilata.

„Urodziny u Rodziny” już w najbliższą niedzielę, 4 lutego 2018, o 5pm w nowej sali widowiskowej w Brampton, 30A Polonia Ave, Villa Polonia (Polska Wioska). Bilety i informacje pod numerami tel. 416-568-0368 lub 647-447-1134.