Autostrady 413 nie będzie

Lokalnie Top News luty 11, 2018 at 4:00 pm

Zieloni się cieszą, mieszkańcy północnych rejonów GTA i Mississaugi są nieco zawiedzeni.

Plan budowy nowej autostrady zwanej GTA West Highway lub 413, która połączyłaby miejscowości Vaughan i Milton został odwołany. Dla mieszkańców Mississagi mających swoje domki w „cottage country” byłby to znaczny skrót trasy w tym kierunku. W oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Transportu czytamy, że autostrada „nie jest najlepszym sposobem na rozwiązanie zmieniających się potrzeb w zakresie transportu”.

Grupy obrońców środowiska naturalnego protestowały przeciwko tej budowie, ponieważ autostrada przebiegałaby częściowo przez Greenbelt (pas zieleni) otaczający torontońską aglomerację. Są to lasy a także przez użytki rolne, tereny podmokłe i działy wodne. Są to tereny tworzące pierścień naturalnej przyrody wokół GTA i znajduje się z mocy dotychczasowych ustaleń prawnych pod ochroną.

W 2015 roku wstrzymano prace projektowe w celu dokonania przeglądu i oceny wpływu budowy autostrady na środowisko naturalne.

Ostatecznie rząd podjął decyzję o rezygnacji z planów budowy autostrady.

Tim Gray, dyrektor wykonawczy grupy ekologów skupionych w organizacji Environmental Defence mówi, że decyzja o całkowitym wycofaniu się z projektu jest „całkowitym i kompletnym zwycięstwem”.

aa413b- Dla wielu ludzi ta autostrada nie miała większego sensu – stwierdził – W rzeczywistości nie łączyłaby ona żadnych miast, ale tylko jedną autostradę z drugą.

Gray uważa, że budowa autostrady wiązałaby się z zabetonowanie tysięcy hektarów gruntów rolnych i największych zalesionych terenów w Vaughan.

Po ogłoszeniu decyzji o rezygnacji z budowy autostrady 413 Ministerstwo Transportu oświadczyło, że „włączy nowe i nowopowstające technologie transportowe do przyszłych projektów komunikacyjnych”.

Gray przypuszcza, że może to oznaczać budowę lekkiej kolei, dodatkowe opłaty drogowe i utrzymywanie zwartej zabudowy miasta.

- Jeśli to ostatnia autostrada z serii 400, to będzie dobrze dla nas wszystkich – stwierdził ekolog.

A oto dokładna mapa pokazująca którędy miała przebiegać autostrada, której nie będzie.

aa413a