Doroczna konwencja NDP

Kanada Top News luty 18, 2018 at 6:00 am
Jagmeet Singh

Jagmeet Singh

Federalny lider Partii Nowych Demokratów, Jagmeet Singh, umocnił swoje przywództwo podczas konwencji partyjnej w Ottawie.

Na Singha zagłosowało 90,7% delegatów na ogólnonarodową konwencję partii NDP i zdecydowało o nieprzeprowadzaniu wyborów na nowego lidera.

Kartki do głosowania zostały rozdane natychmiast po tym, jak Jagmeet Singh zakończył swoje przemówienie wcześniej po południu.

Na tych kartkach uczestnicy konwencji głosowali, aby zdecydować, czy będą wspierać Singha, czy też szukać nowego przywódcy.

Wynik tego głosowania kontrastował z wyborami na przywódcę partii w 2016 roku, w którym prawie połowa Demokratów zagłosowała na Toma Mulcaira, a Singh wygrał minimalną liczbą głosów.

We wczorajszym głosowaniu Mulcair nie uzyskał nawet minimalnego poziomu wsparcia w partii.

aandp2Popularność obecnego przywódcy NDP można porównać z poparciem dla Jacka Laytona, na którego głosowało więcej niż 90% członków partii.

W swoim przemówieniu Singh szczególnie wiele mówił o zwalczaniu nierówności we wszystkich jej formach. Duży nacisk położył też na kwestie budownictwa, opieki zdrowotnej i płacy minimalnej.

Lider NDP osobiście przeprosił za błędne podejście do problemu nękania seksualnego w miejscu pracy. Chodziło o to, że po wybuchu afery Wainsteina, gdy ze wszystkich stron odzywały się głosy kobiet opowiadające o molestowaniu seksualnym w miejscu pracy, nikt z liderów NDP przez spory czas nie zabierał w tej sprawie głosu.

- Możliwe jest dokonywanie lepszych decyzji w celu uzyskiwania lepszych wyników – stwierdził Singh.

W programowym wystąpieniu lider NDP wiele uwagi poświęcił problemom rdzennej ludności Kanady, rasizmowi cechującym białych mieszkańców kraju, ruchem „MeToo”, budową społeczeństwa, „w którym będziemy świętować tożsamość wszystkich”.

Choć uznał, że droga do wprowadzenia tego programu będzie trudna, to jest możliwa. Aby do niej przekonać przytoczył wspomnienie swojego dzieciństwa:

- “Chardi Kaala” lub “wschodzące duchy” to mantra mojej matki, którą często słyszałem w dzieciństwie. Wyrażała ona odważny optymizm – mówił Singh – W obliczu procesów, z jakimi mamy do czynienia powinien on być podstawową wartością Nowych Demokratów.

- Nie możemy poradzić sobie z nierównością bez nazywania problemów po imieniu – kontynuował mówca – Nie możemy ukryć się przed prawdą i nie możemy twierdzić, że wszystko jest wystarczająco dobre.

Wkrótce po tym, jak delegaci zadeklarowali swoje zdecydowane poparcie dla Singha rozgorzała dyskusja nad stanowiskiem partii w kwestii izraelsko-palestyńskiej. Po długich sporach delegaci przyjęli rezolucję, w której potępili decyzję prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

Singh zdystansował się od poglądu Mulcaira, że NDP po ewentualnym objęciu władzy będzie trzymał się zrównoważonego budżetu.

Lista propozycji politycznych omawianych na konferencji w ten weekend uzupełniona została o równowagę środowiskową, bezpłatną naukę uniwersytecką i dostęp do tanich lub bezpłatnych leków.