Koniec układu NAFTA spowoduje utratę 91 tys. miejsc pracy

Kanada Series Top News marz 10, 2018 at 2:00 pm

zz nafta4Przyszłość Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (NAFTA) znajduje się pod znakiem zapytania. Kolejne rundy toczących się od miesięcy rozmowy o renegocjacji jego warunków nie prowadzą do zbliżenia stanowisk i z dnia na dzień rośnie prawdopodobieństwo wypowiedzenia układu przez USA.

Gdy do tego dojdzie – gospodarka Kanady odnotuje spadek o 0.5% oraz utratę 85 000 miejsc pracy w pierwszym roku i 91 000 w sumie w ciągu 2 lat – przewiduje ottawski think tank Conference Board of Canada.

Rozmowy w sprawie renegocjacji umowy handlowej przewidują kolejną, ósmą rundę, ale całe negocjacje powinny się skończyć w marcu.

zz nafta3Tymczasem Biały Dom oświadczył, że pozycja prezydenta w kwestii NAFTA nie uległa zmianie. Trump i w kampanii wyborczej, i po objęciu władzy mówił, że obowiązująca od 1994 r. umowa jest niekorzystna dla USA i o ile Kanada i Meksyk nie zgodzą się na jej zmianę, o tyle on ją wypowie.

Mimo że analiza Conference Board of Canada sugeruje niewielki wpływ na gospodarkę kanadyjską, rozważa ona kilka możliwych reakcji, takich jak dalsze działania handlowe USA, np. pod postacią barier pozataryfowych i silniejsza reakcję ze strony przedsiębiorstw. Analiza think tanku z Ottawy zakłada, że realny eksport kanadyjskich towarów spadłby o 8,9 miliarda dolarów, czyli o 1,8% już w następnym roku po załamaniu NAFTA, z największymi szkodami dla eksportu samochodów i części, który zmniejszyłby się o około 6 miliardów dolarów.

zz nafta6Taryfy i deprecjacja dolara kanadyjskiego podniosłyby też cenę importu amerykańskiego do Kanady, co doprowadziłoby do spadku importu towarów rzeczywistych o 8,8 miliarda dol. (lub 1,8%). Wyższe ceny importu, wynikający z tego spadek konsumpcji krajowej oraz utrata konkurencyjności eksportowej doprowadziłyby w pierwszym roku po upadku NAFTA do spadku wydatków na realne inwestycje biznesowe w Kanadzie o 3,3 miliarda dolarów.

Wśród wielu różnych warunków USA trudnych do przełknięcia przez Kanadę i Meksyk, Amerykanie chcą też obowiązkowego weryfikowania umowy co 5 lat oraz wprowadzenia arbitrażu rozstrzygania sporów między państwami a inwestorami. Jednak dotychczasowy brak ustępstw Waszyngtonu może wskazywać, że nie chce on renegocjacji, lecz rozwiązania umowy.

Do wypowiedzenia NAFTA skłaniają także Trumpa okoliczności polityczne, np. niemożność przeforsowania żadnej ważnej ustawy w Kongresie, bo jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, w takich sytuacjach chętniej sięga po rozporządzenia wykonawcze, czyli działa na własną rękę. Trwa spór, czy ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta, czy do Kongresu, który zgodnie z konstytucją reguluje kwestie handlu z innymi państwami.

zz naftaZ drugiej strony, przy wszystkich kontrowersjach związanych z osobą obecnego prezydenta, nie zrobił on dotąd nic, co uderzyłoby w wielki biznes, a wyjście USA z NAFTA byłoby takim działaniem. Ponadto Trump bardzo lubi podkreślać, jak mocno rosną indeksy giełdowe od początku prezydentury, przypisując sobie główną zasługę tej sytuacji, a wypowiedzenie umowy niesie ryzyko poważnej korekty.

Nawet jeśli Trump wypowie umowę, prorynkowa część republikanów wraz z demokratami może zablokować implementację decyzji. Nie można też wykluczyć, że jest to taktyka negocjacyjna Trumpa. Wprawdzie Meksyk oświadczył, że jeśli USA wypowiedzą porozumienie, to nie zamierza dalej rozmawiać, ale jako największy beneficjent układu – gdy emocje opadną – może zmienić zdanie.

Gospodarki USA, Kanady i Meksyku są tak silnie powiązane łańcuchami produkcji, że na tej sytuacji straciliby zapewne wszyscy partnerzy. Kanada jest w nieco lepszej sytuacji niż Meksyk, ponieważ jeszcze przed NAFTA zawarła umowę o wolnym handlu z USA. Dlatego wypowiedzenie NAFTA oznaczałoby powrót do tamtej umowy.

Więcej – TUTAJ.