Nasza Polonia jest silna…

Polacy w Kanadzie Series Top News marz 12, 2018 at 3:59 pm

Nasza Polonia jest silna” – powiedziała we wstępnym przemówieniu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Oddział Hamilton, pani Monika Karpińska. 

Tak, to jest prawda, 4 marca 2018 ZNPwK, Oddział Hamilton świętował swoje 25-lecie istnienia.

Tomek Kromka i prezes ZNPwK Oddział Hamilton - Monika Karpińska

Tomek Kromka i prezes ZNPwK Oddział Hamilton – Monika Karpińska

 

25 lat to nie tak długo w historii ludzkości, ale w historii Oddziału to niekończące się godziny pracy społecznej, zaangażowania w życie Polonii kanadyjskiej i polskich szkół. Aby przetrwać te 25 lat i móc świętować jubileusz, trzeba mieć nie lada osiągnięcia. Największym jednak i niezaprzeczalnym osiągnięciem jest kultywowanie i dbanie o język, tradycje i zwyczaje kolejnych pokoleń Polaków.

M. Biernat, K. Sowińska, I. Malinowska, U. Trzpil, D. Marynowicz, I. Punturiero, J. Sobczuk, A. Danelski

M. Biernat, K. Sowińska, I. Malinowska, U. Trzpil, D. Marynowicz, I. Punturiero, J. Sobczuk, A. Danelski

Uroczystość okazała się nadzwyczaj udana. Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gości: proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Hamilton – Ks. Michał Kruszewski, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz  nauczyciele szkół podlegających pod Oddział Hamilton.

Od lewej: ks. Michał Kruszewski, prezes KPK okr. Hamilton - Helen Głogowski, kierownik Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton - Marzanna Biernat.  Foto: Ala Rzeczkowska

Od lewej: ks. Michał Kruszewski, prezes KPK okr. Hamilton – Helen Głogowski, kierownik Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton – Marzanna Biernat.  Foto: Ala Rzeczkowska

Całą uroczystość w profesjonalny sposób poprowadził uczeń Szkoły Średniej przy Katolickim Wydziale Oświaty Tomek Kromka. Bogaty program artystyczny został przygotowany  i wykonany przez uczniów: Szkoły Polonii im. Jana Pawła II, Polskiej Szkoły St. Mark oraz Polskiej Szkoły ZPwK Gr. 2 z Hamilton, Szkoły Polskiej im. M Kopernika z Brantford i  Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej z St. Catharines, który bardzo uświetnił całą uroczystość. Mali artyści włożyli w występy całe swoje małe serduszka. Dziecięce przedstawienia wzbudziły wiele radości u nauczycieli. Dały poczucie dumy oraz  zadowolenia.

Szkoła Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton

Szkoła Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton

 

Antoni Sękowski - Polska Szkoła St. Mark w Hamilton

Antoni Sękowski – Polska Szkoła St. Mark w Hamilton

 

Polska Szkoła ZPwK Gr. 2 z Hamilton

Polska Szkoła ZPwK Gr. 2 z Hamilton

 

Polska Szkoła im. M. Konopnickiej z St. Catharines

Polska Szkoła im. M. Konopnickiej z St. Catharines

 

Emilia Punturiero - Szkoła Polska im. M Kopernika z Brantford

Emilia Punturiero – Szkoła Polska im. M Kopernika z Brantford

Wspaniałe efekty w większości społecznej pracy nauczycielskiej podkreślali kolejni przedstawiciele władz związkowych i samorządowych: prezes ZNPwK – Iwona Malinowska, prezes KPK okręg Hamilton H. Głogowski, kuratorzy Fundacji Wł.Reymonta pani Krystyna Boruch i Lidia Buźny oraz prezes Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo 18 pani Katarzyna Grandwilewska.

Prezes ZNPwK - Iwona Malinowska, prezes ZNPwK Oddział Hamilton Monika Karpińska, Kierownik Polskiej Szkoły w Oakville Krystyna Haduk

Prezes ZNPwK – Iwona Malinowska, prezes ZNPwK Oddział Hamilton Monika Karpińska, Kierownik Polskiej Szkoły w Oakville Krystyna Haduk

Kuratorzy Fundacji Wł. Reymonta. Od lewej: Krystyna Boruch, Lidja Buźny i prezes ZNPwK oddz. Hamilton Monika Karpińska

Kuratorzy Fundacji Wł. Reymonta. Od lewej: Krystyna Boruch, Lidja Buźny i prezes ZNPwK oddz. Hamilton Monika Karpińska

25 lat pracy nad utrzymaniem i kultywowaniem polskości na ziemi kanadyjskiej z całą pewnością zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. O minionych 25 latach pracy, corocznych szkoleniach, konferencjach, aby jak najlepiej kształcić młode pokolenia Polaków urodzonych poza granicami Polski – mówiły vice-prezes Urszula Trzpil, Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska.

Od lewej: vice-prezes Urszula Trzpil, sekretarz finansowy Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska

Od lewej: vice-prezes Urszula Trzpil, sekretarz finansowy Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska

Tej pracy nie da się ocenić, ani całkowicie docenić. Jest to nie tylko praca ile posłannictwo w krzewieniu języka, tradycji, zwyczajów, ale przede wszystkim przekazywaniu tego co najważniejsze: ducha polskiego, wrażliwego, szczerego, gotowego do poświeceń, ale nade wszystko kochającego Polskę i wszystko co ją tworzy.

Urszula Trzpil, Marta Wlaz, Danuta Marynowicz, Krystyna Sowińska, Iwona Malinowska, Monika Karpińska, Grażyna Książek, Marzanna Biernat

Urszula Trzpil, Marta Wlaz, Danuta Marynowicz, Krystyna Sowińska, Iwona Malinowska, Monika Karpińska, Grażyna Książek, Marzanna Biernat

Lucyna Sycz, Ewa Pawłowska, Lucyna Mazur, Iwona Punturiero, Marta Pona

Lucyna Sycz, Ewa Pawłowska, Lucyna Mazur, Iwona Punturiero, Marta Pona

Oddział Hamilton z okazji Jubileuszu dyplomami uhonorował nauczycieli z najdłuższym stażem pracy oraz wręczył plakietki  kierownikom szkół, którzy szczególnie angażują się w życiu Polonii.

Wspaniale przystrojony Jubileuszowy tort, specjalnie udekorowany przez Karlik Pastry był słodkim akcentem tej uroczystości.

M. Biernat, K. Sowińska, I. Malinowska, U. Trzpil, D. Marynowicz, I. Punturiero, J. Sobczuk, A. Danelski

M. Biernat, K. Sowińska, I. Malinowska, U. Trzpil, D. Marynowicz, I. Punturiero, J. Sobczuk, A. Danelski

Pełnym wzruszenia momentem tego dnia była piosenka pt. “Milion Białych Róż” w wykonaniu uczennicy Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton – Jessiki Malek, która specjalnie ją z okazji Jubileuszu przygotowała. Podczas śpiewania uczniowie polskich szkół wszystkim nauczycielom obecnym na sali wręczyli białe róże, w symboliczny sposób dziękując za lata ciężkiej pracy, pełnej poświęcenia i niejednokrotnie wielu wyrzeczeń.

Miłą niespodzianką był występ znanego polonijnego Kabaretu “O co chodzi”, który zakończył uroczystość w wesołej atmosferze.

Występ Kabaretu "O co chodzi”

Występ Kabaretu “O co chodzi”

Na koniec należy wspomnieć jeszcze o ludziach, którzy mentalnie i finansowo wspierają związek, doceniając jego znaczenie dla miejscowej Polonii, tymi sponsorami są:

Fundacja Wł. Reymonta, Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Hamilton, ZPwK Gr.2, Koło Polek przy ZPwK Gr. 2, ZNPwK, Karlik PASTRY, Polimex Travel, Credit Union, Staropolskie Delikatesy, Super Sausage, Kabaret “O co chodzi”, Rodzina Państwa Malek i pani M. Walicka.

Należy życzyć Oddziałowi w Hamilton aby przez kolejne 25 lat równie starannie dbał o to, co nam w duszy gra i za czym zawsze nasze polskie serce tęskni. 

Antonina Węglarz i Monika Karpińska