BIS widzi ryzyko kryzysu w Kanadzie

Kanada Top News marz 14, 2018 at 9:30 am

zz bis1Bank Rozliczeń Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) w Bazylei dostrzega niepokojące sygnały w sektorze bankowym kilku krajów, w tym Kanady.

BIS jest instytucją nazywaną bankiem banków centralnych. W wyniku przeprowadzonej analizy uważa on, że gospodarka Kanady należy do najbardziej wrażliwych na kryzys bankowy. BIS przyglądał się tzw. wskaźnikom wczesnego ostrzegania mogącym z wyprzedzeniem wskazywać na ryzyko wybuchu kryzysu bankowego.

Jednym z głównych wskaźników poddanych analizie jest różnica pomiędzy zadłużeniem sektora niefinansowego a PKB w relacji do trendu. Drugim analizowanym wskaźnikiem jest współczynnik DSR, określający, jaka część dochodów danego sektora jest przeznaczana na spłatę pożyczek.

Szwajcarski BIS przyglądał się DSR zarówno dla całej gospodarki, jak i dla sektora gospodarstw domowych. Patrzył również na zadłużenie zagraniczne sektora niefinansowego poszczególnych gospodarek.

Kanada nie jest osamotniona w tych szacunkach, zagrożone kryzysem – według BIS – są również gospodarki Chin i Hongkongu.

zz bis3

Więcej - TUTAJ.

Pełny raport BIS – TUTAJ.