Leniwe ministerstwo, niezbyt uczciwi lekarze, a OHIP płaci

Lokalnie Top News marz 23, 2018 at 10:00 am

Ministerstwo zdrowia Ontario nie radzi sobie z rachunkami, które wystawiają lekarze dla OHIP.

Z informacji pozyskanych przez CBC News wynika, że prowincja odzyskała tylko 1,1 miliona dolarów za niewłaściwe rachunki w ciągu ostatnich dwóch lat, podczas gdy audytor generalny wskazał w swoim raporcie, że tylko w 2016 roku lekarze wystawili niepotrzebne rachunki na sumę co najmniej 6 milionów dolarów.

- To jest kompletne marnowanie pieniędzy podatników, które powinny zostać lepiej wykorzystane przez służbę zdrowia – mówi, France Gélinas z partii NDP – Nie rozumiem, dlaczego rząd, gdy widzi błędy nie stara się odzyskać pieniędzy.

Wszystko wskazuje na to, że raport Audytora Generalnego Bonnie Lysyk w sprawie wykorzystania funduszy OHIP w służbie zdrowia nie zmobilizował kierowanego przez Liberałów ministerstwa do bardziej aktywnej dbałości o publiczne pieniądze.

„W ministerstwie brakuje skutecznych mechanizmów egzekwowania prawa w celu odzyskania pieniędzy pozyskanych przez wystawiających niewłaściwe i niepotrzebne rachunki lekarzy” – napisała Lisyk w swoim raporcie w 2016 roku – „O ile lekarz nie zgadza się na spłatę nienależnych mu kwot dobrowolnie, bardzo trudno jest odzyskać to, za co się niesłusznie zapłaciło.”

W sumie w ostatnich dwóch latach ministerstwo zdrowia odzyskało 48 dobrowolnych zwrotów na sumę 1,1 miliona dolarów. Rząd nie ujawnił, ile wniosków o zwrot pieniędzy zostało wydanych ani też nie podał kwoty, którą wypłacił OHIP lekarzom, którym pieniądze się nie należały.

Minister zdrowia Ontario, Helena Jaczek

Minister zdrowia Ontario, Helena Jaczek

- Na pewno mamy bardzo solidne podstawy, aby przyjrzeć się nadpłatom pobieranym przez lekarzy od prowincyjnego ubezpieczyciela – powiedziała minister zdrowia Helena Jaczek w rozmowie z dziennikarzem CBC.

Z kolei Lysyk wezwała do zwiększenia nadzoru nad opłatami, które lekarze pobierają od OHIP-u, ostre i konsekwentne egzekwowanie przepisów i skuteczniejszego odzyskiwania nieuprawnionych płatności.

- Jeśli nie ma mechanizmu kontrolnego i monitorowania wydatków to istnieje pokusa dla lekarzy, by nadużyć system opieki zdrowotnej – mówi Gilles LeVasseur, profesor prawa i zarządzania na Uniwersytecie w Ottawie, w wywiadzie dla Radia. Kanada.

Urzędnicy ministerstwa zdrowia twierdzą, że każdego roku losowo szczegółowej kontroli poddawanych jest 200 – 300 lekarzy. W Ontario praktykujących lekarzy jest około 30 tysięcy. Urzędnicy opierają się też na informacjach od pacjentów, ale to absolutny margines przeprowadzanych kontroli.

Rząd podkreśla, że kierując się zaleceniami audytora w tej sprawie pracuje nad wdrożeniem bardziej aktywnego systemu kontroli lekarzy.