Wzrosła inflacja: 2.2%

Rynek Top News marz 23, 2018 at 12:30 pm

zz inflacjaDane o inflacji przewyższyły prognozy ekonomistów i znacząco wpłynęły na kurs dolara kanadyjskiego. Ten jest obecnie wrażliwy na odczyty makroekonomiczne, gdyż to od nich zależne są kolejne podwyżki stóp procentowych w Kanadzie.

Poziom inflacji wzrósł w ubiegłym miesiącu w Kanadzie do 2,2%, osiągając najszybsze tempo od ponad 3 lat - ogłosiło dzisiaj Statistics Canada. Miesiąc wcześniej wynosiło ono 1,7%. Prognozowano wzrost jedynie do 2%.

Inflacja jest podstawą decyzji banku centralnego o stopach procentowych, a jej wzrost przełoży się na szybszą podwyżkę stóp procentowych niż przewidywali eksperci.

Inflacja w Kanadzie

Inflacja w Kanadzie

“Inflacja wraca, ale to nie jest jeszcze najgorszy potwór, i zasadniczo zgodny z tym, czego Bank Kanady się spodziewał” – powiedział dziś główny ekonomista CIBC, Avery Shenfeld. Z kolei ekonomista TD Bank, James Marple, dodał że “niedawny gołębi ton Banku Kanady na temat stopy procentowej z pewnością zostanie wyostrzony przez mocne wskaźniki inflacji bazowej”.

Screen Shot 2018-03-23 at 11.16.44

Raport o inflacji mówi, że głównym czynnikiem napędzającym ceny konsumenckie w lutym stały się wyższe koszty benzyny, które wzrosły o 12,6%, ale wpływ miały także droższe produkty, takie jak samochody czy nawet posiłki w restauracji. Spadki cen odnotowano tylko w tańszym sprzęcie elektronicznym, hotelach i energii elektrycznej.

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w lutym w każdej prowincji w porównaniu z rokiem poprzednim, przy największym przyspieszeniu w atlantyckiej Kanadzie. Ostatnim razem inflacja wyniosła 2,2 procent w październiku 2014 r.

Screen Shot 2018-03-23 at 11.17.10

Bank of Canada dąży do utrzymania inflacji zasadniczej na poziomie zbliżonym do 2 procent, przy czym przedział celu inflacyjnego banku centralnego to 1-3%. W dolnej części tego przedziału znajduje się wciąż wskaźnik inflacji bazowej, ale on również wzrósł w lutym mocniej od oczekiwań – z 1,2% do 1,5%, przy prognozie na poziomie 1,4%.

Dolar kanadyjski zareagował na dane o inflacji znaczącym umocnieniem, któremu nie przeszkodziły nawet słabsze od oczekiwań dane na temat sprzedaży detalicznej. Umocnienie to związane jest ze znaczącym wzrostem oczekiwań rynków co do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Dolar kanadyjski był ostatnio pod sporą presją wobec obaw o politykę handlową USA, ale wyłączenie spod ceł plus postępy w rozmowach ws. NAFTY pomogły mu zacząć odrabiać straty.

Screen Shot 2018-03-23 at 11.17.44

W osobnym raporcie Urząd Statystyczny podał dzisiaj, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% w styczniu (do 49,9 mld dolarów), przy czym największy wzrost odnotowano w sklepach z towarami ogólnymi. Dla porównania, w grudniu handel detaliczny spadł o 0,8% procent (do 49,6 mld).

Więcej – TUTAJ.

 

Cały raport Statistics Canada - TUTAJ.