“If Day” czyli jak Niemcy zajęli miasto Winnipeg

Historia Kanady Kanada Series Top News marz 30, 2018 at 1:00 pm
“Niemcy” zatrzymują roznosiciela gazet

“Niemcy” zatrzymują roznosiciela gazet

19 listopada 1942 roku hitlerowcy wkroczyli do Winnipeg w prowincji Manitoba. Samoloty ze swastyką wylądowały na lotnisku Selkirk. Około 5:30 na ulicach Winnipeg pojawiły się niemieckie patrole.

Zawyły syreny przeciwlotnicze, słychać było wybuchy. Aresztowano prezentera radiowego i Niemcy przejęli radiostację. Wojska kanadyjskie zorganizowały obronę miasta, ale już o 9:30 miasto poddało się.

Wkrótce też poddały się Brandon, Flin Flon, Selkirk i inne małe miasteczka. Manitoba stała się niemiecką prowincją. Kanadyjska flaga nad Fortem Garry została zastąpiona swastyką. Samo miasto przemianowano na “Himmlerstadt”, a główną ulicę na “Hitlerstrasse”.

Wszyscy wyżsi urzędnicy miasta oraz prowincji zostali aresztowani (burmistrz Winnipeg – John Queen, premier prowincji Manitoba – John Bracken, gubernator porucznik prowincji Manitoba – McWilliams, a także ambasador Norwegii w Stanach Zjednoczonych, przebywający tu z wizytą). Jeden z członków rady, Dan McClean, próbował się ukryć i uciec, ale został zatrzymany później.

Z bibliotek, szkół wyrzucano książki, które następnie Niemcy palili na ulicach miasta. Grabili restauracje, sklepy, drzwi kościołów zabijali deskami, księży wywozili w nieznanym kierunku. Dyrektorzy szkół zostali aresztowani, szkoły zamknięto, a w radio można było usłyszeć tylko nazistowską propagandę. Niemieccy żołnierze zatrzymywali autobusy i rewidowali pasażerów. W sumie w mieście zapanował totalny chaos.

Aresztowanie władz miasta

Aresztowanie władz miasta

Zmieniona witryna lokalnego pisma

Zmieniona witryna lokalnego pisma

W całym mieście pojawiły się plakaty, z których mieszkańcy mogli zapoznać się z nowymi zasadami:

1. Terytorium to jest obecnie częścią Wielkiej Rzeszy Niemieckiej i znajduje się pod jurysdykcją płk. Ericha Von Neuremburga, gauleitera Führera.

2. Zakazuje się cywilom poruszania po ulicach między 21:30 a świtem.

3. Wszelkie miejsca publiczne przestają być dostępne dla cywilów; nie więcej niż 8 osób może zbierać się w tym samym czasie na jakimkolwiek miejscu.

4. Każdy właściciel domu musi zapewnić zakwaterowanie dla 5 żołnierzy.

5. Wszelkie organizacje militarne, paramilitarne lub o charakterze bractw zostają niniejszym rozwiązane oraz zakazane. Żeńskie oraz męskie organizacje harcerskie oraz podobne młodzieżowe organizacje pozostaną czynne, jednak pod kierownictwem gauleitera oraz wojska.

6. Wszyscy właściciele samochodów osobowych, ciężarówek i busów muszą zarejestrować pojazdy w siedzibie władz okupacyjnych, gdzie zostaną one przejęte przez wojska okupacyjne.

7. Każdy rolnik musi natychmiast zgłosić wszystkie zapasy ziarna oraz żywego inwentarza, ponadto zakazuje się sprzedaży towarów rolnych z wyjątkiem możliwości sprzedaży za pośrednictwem biura komendanta zapasów w Winnipeg. Zakazuje się zatrzymywania jakichkolwiek zapasów na potrzeby konsumpcji własnej; w takim wypadku produkty należy odkupić za pośrednictwem Władzy Centralnej w Winnipeg.

8. Wszystkie symbole narodowe, z wyjątkiem swastyki, muszą zostać natychmiastowo zniszczone.

9. Każdy mieszkaniec otrzyma karty na przysługujące mu racje; żywność oraz odzież można będzie kupić wyłącznie po okazaniu stosownej karty.

10. Następujące przestępstwa karane będą śmiercią:

- Próba zorganizowania ruchu oporu skierowanego przeciwko Armii Okupacyjnej.

- Wjechanie lub wyjechanie z prowincji bez stosownej zgody.

- Niezgłoszenie wszystkich posiadanych dóbr, gdy zostanie nałożony stosowny obowiązek.

- Posiadanie broni palnej.

- Nikt nie będzie działał, wypowiadał się lub myślał w sposób przeciwny do naszej ustawy.

O godzinie 17:30 okupacja Winnipeg zakończyła się.

Okazało się, że to nie był prawdziwy desant i prawdziwa okupacja.

“If Day” (“Jeśli pewnego dnia”) to symulacja przeprowadzona 19 stycznia 1942 roku, w czasie II wojny światowej. Była to niewiarygodnie realistyczna inwazja, ale oprócz żołnierza, który skręcił kostkę i panny Gorin, która przecięła kciuk w swym zaciemnionym mieszkaniu, nie było ofiar.

Okupacja zakończyła się wieczorem wspólną defiladą wszystkich uczestników – najeźdźców i obrońców pod hasłami “To nie powinno się zdarzyć tutaj!” i “Kupuj obligacje dla zwycięstwa!”.

Wykres pokazujący wykup Victory Bonds w Manitobie

Wykres pokazujący wykup Victory Bonds w Manitobie

“If Day” było bowiem kampanią promowania zakupu obligacji wojennych. Próbowano poprzez tę symulację stworzyć atmosferę zbliżoną do atmosfery Europy tych dni, aby dać odczuć ludziom, czym jest nazizm.

Kanadyjczycy bowiem nie bardzo rozumieli i czuli, co dzieje się teraz na innym kontynencie i nie bardzo chcieli pomagać. Inwazja została zorganizowana siłami organizacji “Greater Winnipeg Victory Loan”, którą kierował wybitny biznesmen John Perrin.

O tym, że jest to okupacja “na niby”, mieszkańcy miasta nie wiedzieli aż do jej zakończenia.

Po przeprowadzonej operacji liczba sprzedanych obligacji gwałtownie wzrosła. Budżet inscenizacji “If Day” wyniósł około 3000 dolarów. A następnego dnia po “okupacji” mieszkańcy Winnipeg zakupili obligacje wojenne na kwotę 3 200 000 dolarów kanadyjskich. W ramach akcji w całej Kanadzie udało się zebrać ponad 2 miliardy dolarów.

To była najbardziej udana akcja zbiórkowa w historii kraju.

Podczas tej symulacji wydarzyło się jeszcze coś – paskudna rysa, o której mieszkańcy starali się później nie wspominać. Kiedy aktorzy w hitlerowskich mundurach szli ulicami, podbiegali do nich mieszkańcy miasta i proponowali, że zaprowadzą żołnierzy do domów, w których mieszkają Żydzi.

I nie były to jednostkowe przypadki.