Bardzo smutna statystyka

Lokalnie Series Top News kwie 13, 2018 at 6:00 am

aabezdomny2

W ubiegłym roku na ulicach Toronto lub w miejskich schroniskach zmarło stu bezdomnych.

Z opublikowanego w środę raportu przygotowanego przez personel medyczny Toronto Health wynika, że większość zgonów miała miejsce w miejskich schroniskach dla bezdomnych lub po przetransportowaniu tych osób do szpitala.

„Większość zgonów miała miejsce w pomieszczeniach zamkniętych. Większość zmarłych to mężczyźni, a średni wiek umierających wynosił 48 lat. Głównymi znanymi przyczynami zgonów były: przedawkowanie narkotyków, choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory” – napisali w raporcie pracownicy miasta.

Autorzy podkreślają, że informacje pochodzą z roku, w którym miasto musiało radykalnie zwiększyć powierzchnię przytułków, by dać możliwość schronienia dla wszystkich potrzebujących, częściowo ze względu na szczególnie mroźną zimę.

Ilość potrzebujących skłoniła rząd federalny do przekształcenia na pewien czas Moss Park Armory w schronisko, a miasto otworzyło nowe chwilowe miejsca zimowych przytulisk i zwiększyło „zagęszczenie” innych.

Ponad 6 000 osób co noc odwiedzało schroniska każdego wieczoru w marcu 2017 roku – o 50 procent więcej niż to było w marcu 2016 r.

Dane o zgonach pochodzą od wszystkich 200 lokalnych agencji i organizacji charytatywnych, które współpracują z miastem w zakresie opieki nad bezdomnymi. W poprzednich latach miasto zbierało tylko dane dotyczące zgonów osób w schroniskach prowadzonych przez służby miejskie.

Informacje z ubiegłego roku są rozszerzone i obejmują dane wspierane przez inne agencje i obejmują również osoby, których “sytuacja mieszkaniowa jest niestabilna i nie spełnia standardów bezpieczeństwa i zdrowia publicznego”.

Sześćdziesiąt pięć zgonów nastąpiło w pomieszczeniach zamkniętych podczas gdy dziewięć miało miejsce na ulicy. Lokalizacja 26 zgonów nie jest znana.

Siedemdziesiąt osób, które zmarły to mężczyźni, 25 to kobiety, a jedną osobę określono jako transpłciową.

Przeciętna wieku zmarłych wynosiła 48 lat, co oznacza, że przewidywalna długość życia osoby bezdomnej w Toronto jest o ponad 30 lat niższa od średniej krajowej wynoszącej 81 lat dla mężczyzn i 85 lat dla kobiet.

“Chociaż niektóre z głównych przyczyn zgonów, w tym choroby układu krążenia i nowotwory, są powszechne wśród ogólnej populacji, najbardziej uderzającą cechą tych danych jest względnie niski wiek osób zmarłych” – czytamy w raporcie.

Najstarszy bezdomny, który zmarł w ubiegłym roku miał 94 lata.

Podobnie jak w przypadku trwającego kryzysu opioidowego w Ameryce Północnej, główną przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków. Takich przypadków było 27.

Inne przyczyny zgonów obejmowały chorobę sercowo-naczyniową, która była odpowiedzialna za 10 zgonów, oraz raka, który pochłonął życie 9 osób.

Przyczyny śmierci trzech osób nadal są badane przez koronera.

Raport mówi, że zmniejszenie dostępności mieszkań, brak skutecznego systemu walki z narkomanią oraz niedostateczna skuteczność leczenia chorób psychicznych są głównymi przyczynami zgonów bezdomnych. Autorzy raportu podkreślają też konieczność zwiększenia miejsc w miejskich schroniskach dla ludzi żyjących na ulicy.