Dział spadku w Polsce

Porady prawne z Polski Series kwie 23, 2018 at 9:37 am

Zgodnie z polskim prawem, spadek po zmarłych rodzicach przysługuje w równych częściach wszystkim dzieciom, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice pozostawili testament. Jak dokonać działu spadku ?

Jeżeli relacje z rodzeństwem, pozostałym w Polsce są dobre, najprostszym sposobem dokonania działu spadku jest zawarcie przez spadkobierców umowy o dział spadku. Umowa o dział spadku, do którego wchodzi nieruchomość, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Natomiast w sytuacji, gdy spadkobiercy nie są zgodni, dział spadku musi zostać przeprowadzony w postępowaniu sądowym. Pierwszym etapem jest uzyskanie, w sądzie rejonowym w Polsce, właściwym dla miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy, prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli z postanowienia Sądu wynika, że dziedziczycie Państwo spadek w całości lub w części, kolejnym krokiem jest złożenie w sądzie wniosku o dział spadku. Należy pamiętać, że przy dziedziczeniu ustawowym, jeżelidział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, z zasady są oni wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn (z wyjątkiem drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych) i zapisów windykacyjnych. Możliwe są następujące sposoby działu nieruchomości spadkowej: podział fizyczny między spadkobierców, przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców za spłatą na rzecz pozostałych albo sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków zgodnie z wysokością udziałów spadkowych. Ze względu na trudności z administrowaniem z Kanady nieruchomościami spadkowymi, pozostawionymi w kraju, z reguły najkorzystniejsze jest uzyskanie od pozostałych spadkobierców pieniężnej spłaty udziału w spadku. Warto dodać, że w przypadku bezumownego użytkowania przez pozostałych spadkobierców nieruchomości spadkowej, są oni zobowiązani do zapłaty za korzystanie, do 10 lat lat wstecz, z przypadającego pozostałym spadkobiercom, udziału w tej nieruchomości. Przeprowadzenie działu spadku nie jest ograniczone żadnym terminem jednakże, jeżeli spadkodawca zmarł ponad trzydzieści lat temu, odzyskanie udziału w nieruchomości spadkowej może okazać się niemożliwe ze względu na upływ terminu zasiedzenia. Ponieważ złożenie do sądu wniosku o dział spadku przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości, warto sprawdzić zawczasu, czy termin ten wkrótce nie upływa i podjąć kroki zapobiegawcze.

 Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii.
Tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.