Szczęśliwy bezpłciowiec

Lokalnie Top News maj 8, 2018 at 9:57 am
Joshua M. Ferguson ze swoim nowym aktem urodzenia.

Joshua M. Ferguson ze swoim nowym aktem urodzenia.

Urodzony w Ontario filmowiec jest pierwszym transgenderystą, który otrzymał oficjalny, bezpłciowy akt urodzenia.

Joshua M. Ferguson mówi, że otrzymanie tego dokumentu oznacza zwycięstwo społeczności ludzi nie identyfikujących się z żadną płcią. Reżyser nie identyfikuje się ani jako mężczyzna, ani kobieta i używa w stosunku do siebie neutralnego pod względem płci zaimka „ono”. Po powrocie do domu z zagranicznej podróży znalazł w skrzynce pocztowej nowy akt urodzenia.

- Jestem zadowolony, bo mam wreszcie świadectwo urodzenia, które poprawnie pokazuje, kim jestem – powiedział 35-latek – Ta chwila i ten akt urodzenia to przełom. Nie tylko stwierdza, kim my, transgenderyści jesteśmy, ale także potwierdza naszą ochronę prawną w Ontario i Kanadzie. Daje też satysfakcję, bo nareszcie jesteśmy uznani. To niesamowite uczucie, bo daje jasno do zrozumienia, że ​​istniejemy.

Ferguson, który urodził się w Brantford złożył wniosek do rządu Ontario o zmianę oznaczenia płci na swoim świadectwie urodzenia na osobę bezpłciową w maju 2017 r. Gdy sprawa się opóźniała i ontaryjscy urzędnicy nie odpowiedzieli na pismo, Ferguson złożył skargę do Trybunału Praw Człowieka, który to czyn ostatecznie skłonił urząd do ​​zmiany polityki.

Od tego momentu ludzie mogą teraz wybierać oznaczenia pomiędzy “M” (Male) dla mężczyzn, “F” *Female) dla kobiet i “X” dla osób nie chcących się identyfikować z żadną płcią lub uważającą, że mają płeć nie podlegającą tradycyjnej kwalifikacji. Mogą również zdecydować, że nie będą w ogóle pokazywać przynależności seksualnej na świadectwie urodzenia.

Certyfikaty urodzenia bez ujawniania płci są obecnie dostępne również w Nowej Funlandii i Labradorze oraz na Terytoriach Północno-Zachodnich. Ferguson ma nadzieję, że kolejne prowincje pójdą w ich ślady.

- Nowa polityka Ontario ratuje życie społeczności trans – stwierdził reżyser – Akt urodzenia jest najważniejszą formą identyfikacji osobowości, a oficjalna policzalność i uznanie daje moc.

W sierpniu zeszłego roku rząd federalny ogłosił plan rozpoczęcia wydawania paszportów z neutralną opcją pod względem płci.

Ontario wcześniej oferowało bezpłciowe prawa jazdy i karty OHIP, Nie dotyczyło to jednak dotąd aktów urodzenia.

Biuro Serwis Ontario wydało oświadczenie, w którym zaznacza, iż nowa polityka dotycząca świadectw urodzenia jest zgodna z celem prowincji jakim jest uznanie i szacunek dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich identyfikacji płciowej i upodobań seksualnych.

- Moja rodzina jest ze mnie bardzo dumna. Wiem, jak wiele dla mnie znaczy fakt, że oni mnie wspierają – dodał Ferguson – Oni widzą jak bardzo się zmieniłem, w ciągu ostatnich dni, odkąd mam ten akt urodzenia.

——————————————

Transgenderyzm – z łaciny trans (poza, poprzez, po drugiej stronie) oraz angielskiego gender (płeć), terminy bliskoznaczne: transpłciowość, międzypłciowość – tożsamość płciowa odbiegająca od stereotypowych wyobrażeń na temat ról płciowych, ról społecznych, zachowań, ubioru itp., przynależnych kobietom lub mężczyznom. Transpłciowość jest formą tożsamości płciowej (samoidentyfikacja jako mężczyzna, kobieta), która nie zgadza się z „rodzajem przypisanym” (identyfikacja w oczach innych jako kobieta bądź mężczyzna na podstawie płci fizycznej/genetycznej). Transgender nie pociąga za sobą ustalonej orientacji seksualnej. Jest ogólnym terminem, odnoszącym się do całej różnorodności jednostek, zachowań i grup.

Transgenderysta może reprezentować cechy, które są zwykle powiązane z określonym rodzajem, określać się jako usytuowany gdzieś indziej w tradycyjnym kontinuum rodzajowym albo egzystować poza kontinuum jako „other”, „agender”, „intergender” lub „trzeciego rodzaju”. Transgenderyści mogą również określać się jako osoby rodzaju zarazem męskiego, jak i żeńskiego, albo usytuowane w kilku miejscach w przebiegu któregokolwiek z tradycyjnych kontinuów trans-rodzajowych lub też szerzej ogarniających kontinuów, które zostały opracowane w odpowiedzi na znacznie bardziej szczegółowe badania przeprowadzone w ostatnich latach