Jak sprzedać nieruchomość w Polsce?

Porady prawne z Polski Series maj 29, 2018 at 11:34 am

Utrzymanie pozostawionych w kraju nieruchomości wymaga z roku na rok coraz większych nakładów. W związku z tym wiele osób, zamieszkałych za granicą, decyduje się na ich sprzedaż. Jak przeprowadzić transakcję sprzedaży nieruchomości w Polsce?

Przez cały proces sprzedaży nieruchomości można przejść przy wsparciu profesjonalnego agenta nieruchomości. Kluczową kwestią przy wyborze agenta nieruchomości jest sprawdzenie, czy figuruje on w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Pozwoli to mieć pewność co do kwalifikacji pośrednika i posiadania przez niego ubezpieczenia. Pośrednik ma obowiązek przedstawićnam aktualną polisę ubezpieczeniową ze wskazaniem sumy ubezpieczenia. Umowa pośrednictwa musi zawarta zostaćw formie pisemnej. Pośrednik pobiera prowizję od sprzedaży nieruchomości co do zasady dopiero po sfinalizowaniu transakcji. W ostatnich latach średni czas sprzedaży nieruchomości wynosi około 6 miesięcy. Na wydłużenie czasu oczekiwania nasprzedaż nieruchomości zasadniczy wpływ ma czas uzyskania przez kupującego kredytu – trzeba tu się liczyć z co najmniej dwumiesięcznym okresem rozpatrywania przez banki wniosków kredytowych. W przypadku konieczności uzyskania przez nabywcę kredytu bankowego, praktykowane jest zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży, a dopiero po uzyskaniu przez kupującego kredytu – umowy ostatecznej. Jeżeli nie zamierzacie Państwo przyjeżdżać do kraju w celu sfinalizowania transakcji, możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, przy czym pełnomocnictwo to powinno być sporządzone przez notariusza, zalegalizowane przez Offcial Documents Services oraz potwierdzone przez Konsula RP w Toronto i bezwzględnie wskazywać, za jaką minimalną kwotę i w jakiej walucie ma nastąpić sprzedaż oraz na jaki numer Państwa rachunku bankowego ma być dokonany bezpośrednio przez kupującego przelew ceny sprzedaży. Dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji warto zawsze rozważyć zlecenie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości poleconemu adwokatowi lub radcy prawnemu. Korzystając z usług prawnika w Polsce możecie Państwo dodatkowo ustalić sposób zabezpieczenia płatności i optymalne warunki prawno – podatkowe planowanych transakcji. W szczególności warto wziąć pod uwagę, że sprzedaż nieruchomości po upływie 5 pełnych lat od daty jej nabycia nie podlega opodatkowaniu. Tym samym w roku 2018 można sprzedać bez podatku dochodowego nieruchomości, nabyte w roku 2012 i latach wcześniejszych.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii  tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.