Zjazd Federacji Polek w Kanadzie

Polacy w Kanadzie Series Top News czer 7, 2018 at 12:30 pm

W dniach 26-27 maja odbył się w Edmonton (Alberta) XIX Walny Zjazd Federacji Polek w Kanadzie, w którym brały udział Ogniwa z Toronto, Mississauga, Hamilton, Ottawa, Windsor, Winnipeg, Vancouver i Edmonton. Atmosfera Zjazdu była koleżeńska i życzliwa, wszystko dzięki świetnym organizatorkom z Ogniwa # 3 w Edmonton pod przewodnictwem Haliny Madej.

zz polkiPrzewodniczącą Zjazdu została wybrana Zofia de Witt z Winnipeg, a Prezydium Zjazdu wraz z Komisją Skrutacyjną sprawdzało mandaty i przeprowadziło głosowanie. Protokół obrad będzie przesłany do wszystkich Ogniw.

Otwarcie Zjazdu odbyło się w odnowionym Domu Polskim gdzie był  też uroczysty Bankiet  z okazji Zjazdu i co najważniejsze,  60-letniego Jubileuszu Ogniwa # 3. Pochwałom i podziękowaniom nie było końca.

Panie z Ogniwa # 3 w pełni zasłużyły na otrzymane dyplomy z Rządu Federalnego i Prowincjonalnego, z KPK a także z Zarządu Federacji Polek . Występy muzyczne i taneczne zespołów młodzieżowych uświetniły tą uroczystość.

Wybrano nowe władze Federacji na lata 2018-2021:

Przewodnicząca Zarządu Głównego – J. Katarzyna Grandwilewska

1-sza Wiceprzewodnicząca – Dr. Iwona Bogorya-Buczkowska

Wiceprzewodnicząca na Kanadę Zachodnią -  Aleksandra Kosinska

Wiceprzewodnicząca na Kanadę Centralną – Anna Wolochacz

Sekretarz Główny- Dr. Nina Kolesnikoff

Sekretarz protokolarny – Alicja Tomicka

Skarbnik – Maria Ambroszkiewicz

Była Wiceprzewodnicząca – Ewa Zadarnowska

Członkinie Zarządu Głównego: Maria Szymańska, Krystyna Kamińska, Danuta Potworowski, Edyta Tobiasz

Przewodnicząca Funduszu im. J. Dobruckiej – Ewa Miles-Dixon

Redaktor Website i Informatora: Małgorzata Boczkowska

Komisja Rewizyjna: Arleta Sziler, Marzena Kuźma, Halina Madej, Ewa Pachucka, Ela Sulatycka

Komisja Spraw Spornych: Ania Groszkowska, Dana Siniarska, Grażyna Naradka, Zofia de Witt, Magda Szewczyk

Website: www.federacjapolek.ca

Odchodzącemu Zarządowi serdecznie dziękujemy, natomiast nowemu składamy gratulacje. Po obradach delegatki Walnego Zjazdu miały możliwość odwiedzenia przepięknego  Banff i Jasper National Park.

Walny Zjazd określił założenia programowe Federacji Polek w Kanadzie na najbliższe trzy lata.  Szczególnie ważne jest kontynuowanie promocji naszej organizacji aby zwiększyć jej widoczność w Polonii i Kanadzie. Raz w roku wszystkie Ogniwa Federacji będą planować imprezy przeznaczone dla szerszej kanadyjskiej publiczności w języku angielskim, a szczególnie imprezy dla dzieci i młodzieży, tak jak np. Koncert Młodych Talentów, Konkursy Recytatorskie czy gry i zabawy dla dzieci.  Będziemy starały się zainteresować młodsze pokolenie utrzymaniem polskości, a także wejściem w szeregi polonijnych organizacji. Zależy nam wszystkim na kontynuowaniu naszych tradycji i powiększaniu naszych Ogniw. Jest naszym założeniem aby członkinie godnie reprezentowały polską kulturę w Kanadzie i kultywowały nasze narodowe wartości przekazując je następnym pokoleniom.
Będziemy też wspierać nasz Fundusz im. Jadwigi Dobruckiej, który finansuje stypendia dla młodzieży w wieku 14-24 lat na terenie całej Kanady. Chodzi nam o poparcie osób o szczególnych zdolnościach. Wnioski o pomoc dla utalentowanej młodzieży która ma potencjał dalszego rozwoju należy przesyłać lokalnie do poszczególnych Ogniw do końca sierpnia w każdym roku. (www.federacjapolek.ca)

Podziękowanie i życzenia dla organizatorek – Ogniwo # 3- Edmonton

Dziękujemy za zorganizowanie Zjazdu, za waszą gościnność, za troskę i opiekę nad delegatkami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności.

Zarząd Federacji Polek w Kanadzie