Jedna mama, dwóch tatusiów

Kanada Series Top News czer 14, 2018 at 10:00 am

aatatusiowie

Tego jeszcze nie było. Sędzia z Nowej Funlandii uznał, że dziecko ma troje rodziców. Jedną matkę i dwóch ojców.

Chodzi o ludzi żyjących w tzw. „związkach poliamorycznych” czyli życie z wieloma partnerami, nie wykluczającego seksu grupowego. W związkach poliamorycznych nie ma ograniczeń w stosunku do ilości partnerów.

W przypadku rodziców dziecka – był to klasyczny trójkąt. Innymi słowy, kobieta, która urodziła w ubiegłym roku dziecko współżyła jednocześnie – za ich wiedzą i zgodą – z dwoma mężczyznami.

Decyzja o uznaniu wszystkich trojga za rodziców dziecka wydaje się być pierwszym tego typu werdyktem w Kanadzie.

W uzasadnieniu wyroku, sędzia Robert Fowler z Newfoundland and Labrador Supreme Court Family Division zauważył, że dziecko urodziło się w 2017 roku w wyniku „wielowymiarowego związku między dwoma mężczyznami i jedną kobietą”, który określił jako „stabilny i trwały”.

“Żaden z partnerów w tym związku nie jest żonaty i – o ile tożsamość matki jest jasna – biologiczny ojciec dziecka jest nieznany” – napisał Fowler.

Wygląda na to, że sędzia nie zdawał sobie sprawy z istnienia testów DNA na ojcostwo.

Troje „rodziców” udało się do sądu po tym, jak Newfoundland Ministry of Service odmówiło wpisania ich wszystkich jako rodziców, ponieważ ustawa zezwala na imiona tylko dwojga rodziców na świadectwie urodzenia dziecka.

Sędzia Fowler orzekł, że istnienie trojga rodziców jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia interesów dziecka.

“Odmówienie temu dziecku podwójnego ojcowskiego rodzicielstwa nie byłoby w jego interesie. Trzeba pamiętać, że dotyczy to najlepszego interesu dziecka, a nie interesu rodziców” – napisał.

Dziecko “narodziło się w trwałym i kochającym się związku rodzinnym, który, mimo że wykracza poza tradycyjny model rodziny, zapewnia (dziecku – przyp. red.) bezpieczne i sprzyjające środowisko” – stwierdził sędzia Fowler – „Nie znajduję nic, co mogłoby dyskredytować ten związek z punktu widzenia dobra dziecka”.

Orzeczenie sędziego w Nowej Funlandii jest zdaniem wielu komentatorów „szokujące”. Do werdyktu sędziego Fowlera wysuwają zastrzeżenia również prawnicy.

„Kanadyjski kodeks karny nie zakazuje związków poliamorycznych” – napisał w “Financial Post” prawnik z Toronto, Laurie H. Pawlitza – „Ale zakazuje bigamiii i poligamii, które zawierają umowy małżeńskie między wieloma partnerami. Związki poliamoryczne są zróżnicowane i mogą obejmować grupę trzech lub więcej zgodnych, świadomych dorosłych osób”.

W swoim orzeczeniu Fowler powołał się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Ontario z 2007 roku, w którym sąd uznał zarówno członków pary lesbijskiej, jak i biologicznego ojca za rodziców pięcioletniego chłopca.

Sędzia Fowler zauważył również, że ustawodawstwo jego prowincji nie przewidywało kwestii prawnych wynikających z poliamorycznych związków.