Pokrzywdzeni klienci banków domagają się odszkodowania

Lokalnie Top News czer 19, 2018 at 10:00 am

aacyber

Do sądu został wniesiony zbiorowy pozew przeciwko CIBC Simplii Financial i Bank of Montreal, w związku z niedawno ujawnionymi naruszeniami bezpieczeństwa cybernetycznego, które wyrządziły szkodę 90 tysiącom klientów tych instytucji.

Pozew w Sądzie Najwyższym Ontario złożyły dwie torontońskie kancelarie prawnicze – Siskinds LLP i JSS Barristers. Zarzucają one bankom, że nie przedsięwzięły solidnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji na temat klientów.

- Pozywający uważają, iż naruszenie danych osobowych miało daleko idące konsekwencje dla życia klientów i ich spraw finansowych, których pełny zakres nie został jeszcze określony – powiedział Sajjad Nematollahi, prawnik z kancelarii Siskinds – Instytucjom finansowym, takim jak CIBC i BMO, klienci powierzyli najbardziej wrażliwe dane osobowe oczekując, że będą dysponować solidnymi środkami bezpieczeństwa, które uchronią te informacje przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub kradzieżą. Kanadyjskie instytucje finansowe są do tego zobowiązane i oczekuje się, że dokonują stałego przeglądu systemów obronnych i stosowania najlepszych praktyk branżowych w celu ochrony informacji osobistych i finansowych Kanadyjczyków.

- Będziemy energicznie bronić pozycji prawnej Simplii w odpowiednim czasie i miejscu. Obecnie koncentrujemy się na ochronie i wspieraniu naszych klientów – stwierdził rzecznik CIBC.

Kierownictwo Bank of Montreal na razie nie skomentowało informacji o pozwie.

Simplii i BMO ostrzegły w maju, że “oszuści” mogą uzyskać dostęp do pewnych osobistych i finansowych informacji niektórych klientów banków. Obie instytucje stwierdziły, że skontaktowały się z osobami, które twierdziły, że uzyskały dostęp do swoich danych osobowych klientów.

BMO i CIBC zaoferowały klientom darmowy monitoring kredytowy i zobowiązały się do pokrycia wszelkich strat z kont bankowych, które byłyby spowodowane oszustwem.

Pozwy zbiorowe mają na celu uzyskanie odszkodowań ogólnych, wyrównawczych, wynikowych i karnych w imieniu dotkniętych klientów od Simplii Financial i BMO.