Podatek od spadków i darowizn w Polsce

Porady prawne z Polski Series czer 26, 2018 at 9:50 am

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku w Polsce wiąże się co do zasady z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednakże wielu spadkobierców i obdarowanych może nie płacić go wcale – pod warunkiem, że o to zadbają.

Całkowite zwolnienie od podatku obejmuje wszystkie spadki i darowizny przekazywane w gronie I grupy podatkowej, tj. na rzecz małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy, rodzeństwa, teściów, zięcia i synowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o pieniądze, ziemię, mieszkania czy domy, bez znaczenia pozostaje także ich wartość. Przy darowiznach pieniężnych konieczne jest jednak, aby pieniądze wpłynęły na konto bankowe obdarowanego, bądź były przekazane za pośrednictwem poczty czy też wire transfer. Niestety, żadna darowizna przekazana z ręki do ręki nie podlega zwolnieniu od podatku. Warunkiem uzyskania całkowitego zwolnienia od podatku jest dokonanie zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego – na formularzu „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych” SD-Z2, przeznaczonym dla najbliższych osób darczyńcy lub spadkodawcy albo SD-3 dla pozostałych osób. Termin do dokonania zgłoszenia spadku lub darowizny od osób najbliższych wynosi sześć miesięcy, odpowiednio od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego jego nabycie albo w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania darowizny. Dokonania zgłoszenia można dokonać także przez pełnomocnika w Polsce. Spadkobiercy i obdarowani spoza I grupy podatkowej zobowiązani są do zapłaty podatku, przy czym są oni podzieleni na II grupę podatkową, do której zalicza się dalsza rodzina i III grupę, stanowiącą osoby niespokrewnione. Wszystkie grupy podatkowe obejmuje częściowe zwolnienie od podatku: I grupie podatkowej kwota ta wynosi 9637 zł, w grupie II 7276 zł, w grupie III 4902 zł. Od nadwyżki płaci się podatek według skali podatkowej. Jeśli spadek lub darowizna pochodzi od osoby z I grupy podatkowej, należy go liczyć wedle stawek progresywnych 3, 5 i 7 %, w II grupie podatkowej stawki podatkowe wynoszą 7, 9 i 12 %, natomiast w III grupie 12, 16 i 20 %. Termin przedawnienia obowiązku podatkowego wynosi pięć lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub pięć lat od dnia nabycia darowizny. Po tym terminie można uzyskać od fiskusa zaświadczenie, że nie podlega się obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatków od spadków i darowizn.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii                               tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej                         w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.