Kanadyjska Agencja Kosmiczna nawiązuje kontakty z Polską

Polacy w Kanadzie Top News czer 28, 2018 at 4:15 pm
Prezes CSA Sylvain Laporte podczas wystąpienia w Wiedniu

Prezes CSA Sylvain Laporte podczas wystąpienia w Wiedniu

Podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNISPACE+50 w Wiedniu doszło do podjęcia szerszej współpracy polsko-kanadyjskiej, a także polsko-amerykańskiej, w dziedzinie działalności kosmicznej.

Podczas wiedeńskiej konferencji prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr hab. Grzegorz Brona spotkał się również z prezesem CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej), Sylvainem Laportem. Rozmowa dotyczyła rozwijania wspólnych projektów oraz możliwości organizacji w listopadzie misji gospodarczej polskiego sektora kosmicznego do Kanady.

Oba kraje realizowały już razem przedsięwzięcia z obszaru technologii kosmicznych: m. in. polsko-kanadyjsko-austriackie konsorcjum zbudowało konstelację 6 satelitów astronomicznych BRITE (BRIght-star Target Explorer), z których dwa, Lem i Heweliusz, zostały skonstruowane w Polsce.

Polacy nawiązali także w Wiedniu kontakty z NASA. Wśród tematów poruszonych podczas rozmów znalazły się m.in.: możliwość współpracy polskich i amerykańskich instytucji naukowych i uniwersytetów prowadzących badania w dziedzinie technologii i badań kosmicznych, rozwój kooperacji przemysłowej w obszarze technologii i misji związanych z obserwacją Ziemi oraz wykorzystanie amerykańskich wzorców w obszarze prawodawstwa kosmicznego i wsparcia państwa dla komercyjnej działalności kosmicznej.

Widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na m. in. Wielkie Jeziora, Toronto, Chicago i Detroit

Widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na m. in. Wielkie Jeziora, Toronto, Chicago i Detroit

Na początku maja z USA wystartowała sonda Insight. Jej celem jest Mars i badania podpowierzchniowe tej planety, a polska firma dostarczyła kluczowy komponent dla tej misji NASA. Z kolei niespełna trzy tygodnie temu do realizacji została wybrana przez NASA sonda IMAP, której przeznaczeniem jest badanie oddziaływania wiatru słonecznego. Jeden z dziesięciu kluczowych eksperymentów na tej sondzie będzie opracowany i wyprodukowany w Polsce. Teraz nadszedł czas na sformalizowanie, a następnie zbudowanie długofalowego planu współpracy z amerykańską agencją.