Pierwszy krok do legalizacji – dekryminalizacja narkotyków

Lokalnie Top News lip 11, 2018 at 10:00 am

aanarko2

„Rada miejska powinna zmusić rząd federalny do dekryminalizacji wszystkich narkotyków, jeżeli są w posiadaniu ludzi na ich własny użytek” – zaleca Toronto Public Health.

Zalecenie jest wynikiem procesu konsultacji społecznych, które wykazały, że wielu mieszkańców Toronto uważa, że obecny sposób walki z narkotykami nie jest skuteczny. To przekonanie odnosi się zwłaszcza do zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów, których w Kanadzie odnotowuje się coraz więcej.

Narkomani z Toronto i ich rzecznicy obawiają się, że niedawno otwarte bezpieczne miejsca wstrzyknięć twardych narkotyków mogą być zlikwidowane przez rząd Douga Forda

Dr Eileen de Villa, Toronto Medical Officer of Health, stwierdziła, że kryminalizacja osób używających narkotyki zwiększa problem.

- Sytuacja jest poważna – mówi dr Eileen – Skłania ona do niebezpiecznych praktyk przy zażywaniu narkotyków i stwarza bariery w poszukiwaniu pomocy.

W 2017 roku Główny Koroner Ontario stwierdził, że w Toronto miały miejsce 303 zgony z powodu przedawkowania opioidów. Oznacza to wzrost takich przypadków o 121 procent w stosunku do roku 2015.

Miasto zareagowało otwierając kilka miejsc wstrzyknięć, gdzie narkomani mogą zażywać narkotyki pod nadzorem personelu medycznego w „cywilizowanych” warunkach. Większość specjalistów, którzy zajmują się problemem narkomanii uważa, że tych punktów jest zbyt mało. Raport dr De Villii wydaje się potwierdzać ich opinie.

- Mimo dużego wysiłku sytuacja jest poważna, ludzie wciąż umierają z przedawkowania. Dlatego wzywam rząd federalny do podjęcia pilnych działań w tej dziedzinie – oświadczyła.

Zdaniem Toronto Public Health potrzebne jest nowe podejście do problemu narkomanii. W swoim raporcie zaleca władzom miasta by ten wezwał Ottawę do stworzenia grupy roboczej, która zbada możliwości nowych regulacji prawnych, które dekryminalizowałyby posiadanie na własny użytek i zażywanie wszystkich narkotyków.

W rozmowie z dziennikarzami CBC de Villa powiedziała, że ​​dowody naukowe i doświadczenia innych miast wskazują, że kryminalizacja narkotyków nie jest właściwą drogą.

- Musimy bardziej skoncentrować się na zdrowiu traktując zażywanie narkotyków raczej jako problem społeczny niż kryminalny – powiedziała de Villa – Szkody są zawsze większe, gdy ludzie są zmuszani do konsumpcji, produkcji lub pozyskania tych substancji w nielegalny sposób.

Torontoński Wydział Zdrowia ma głosować w tej sprawie w poniedziałek.