Pamiętamy o bohaterach Powstania Warszawskiego

Polacy w Kanadzie Top News sier 1, 2018 at 4:00 pm

Screen Shot 2018-08-01 at 14.12.39W związku z 74. rocznicą Powstania 1944 i zbliżającym się świętem Wojska Polskiego Konsul Generalny RP w Toronto, Krzysztof Grzelczyk, odwiedził Dom Seniora Wawel Villa w Mississaudze, gdzie podziękował Powstańcom i weteranom za ich heroiczną postawę i służbę Rzeczpospolitej. 

Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Zorganizowane przez Armię Krajową, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego objęło część lewobrzeżnych dzielnic Warszawy, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy oraz Puszczę Kampinoską i Legionowo.

Screen Shot 2018-08-01 at 14.13.18

Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Armia Czerwona wstrzymała wówczas swą ofensywę na kierunku warszawskim, odmawiając udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy.

Wsparcie udzielone przez USA, Kanadę i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie.

Wystawa “Kanadyjscy lotnicy na pomoc powstańczej Warszawie” stworzona przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Ambasadę Kanady w Warszawie, prezentowana była w wielu miastach Kanady.

Wystawa “Kanadyjscy lotnicy na pomoc powstańczej Warszawie” stworzona przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Ambasadę Kanady w Warszawie, prezentowana była w wielu miastach Kanady.

Żołnierze Batalionu „Kiliński” sfotografowani podczas powstańczego pogrzebu na ul. Zgoda

Żołnierze Batalionu „Kiliński” sfotografowani podczas powstańczego pogrzebu na ul. Zgoda

Pamięć powstania w Kanadzie pielęgnuje też Towarzystwo Warszawskie.

 

W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

Straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Pomnik poświęcony 26. lotnikom Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force), którzy w czasie powstania warszawskiego wchodzili w skład dywizjonów 148. i 178. RAF dokonujących zrzutów zaopatrzenia dla walczących powstańców, odsłonięty został w 1964 r. przez premiera Kanady Lestera B. Pearsona. Siedmiu lotników kanadyjskich zginęło w trakcie wykonywania tej misji. W 1995 r. pomnik został przyozdobiony Krzyżem Armii Krajowej

Tablica poświęcona 26. lotnikom Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force), którzy w czasie powstania warszawskiego wchodzili w skład dywizjonów 148. i 178. RAF dokonujących zrzutów zaopatrzenia dla walczących powstańców, odsłonięty został w 1964 r. przez premiera Kanady Lestera B. Pearsona. Wielu z nich zginęło w trakcie wykonywania tej misji. W 1995 r. pomnik został przyozdobiony Krzyżem Armii Krajowej.