Toronto otrzymuje wsparcie od rządu Ontario. Co zrobi Ottawa?

Lokalnie Top News sier 7, 2018 at 10:00 am
John Tory napisał list do premiera Justina Trudeau z prośbą o pomoc. Jak zareaguje Ottawa?

John Tory napisał list do premiera Justina Trudeau z prośbą o pomoc. Jak zareaguje Ottawa?

Toronto ma otrzymać od rządu prowincji Ontario sporo gotówki na walkę z przestępstwami z użyciem broni.

Według źródeł zbliżonych do biura premiera Ontario prowincja przekaże miastu 25 milionów dolarów na wsparcie dla torontońskiej policji. Władze prowincji oczekują, że jej działania wesprze również rząd federalny, ale zastrzyk finansowy ze strony rządu Ontario nie jest uwarunkowany działaniami Ottawy.

Prowincja ma poinformować o swoim zaangażowaniu finansowym w czwartek.

Działania rządu Douga Forda nastąpiły wkrótce po tym, jak burmistrz John Tory napisał list do premiera Justina Trudeau, w którym ponawia wezwanie do wprowadzenia zakazu sprzedaży broni palnej w mieście.

W liście, które biuro burmistrza rozesłało w poniedziałek do mediów, Tory wezwał rząd federalny do współpracy we wdrożeniu szeregu inicjatyw mających na celu walkę z przemocą, w tym zakaz sprzedaży broni w granicach miasta.

“Chciałbym zapytać raz jeszcze i pytam o to publicznie: Dlaczego ktoś w Toronto potrzebuje broni? Myślę, że jest to ważne pytanie, które warto zadać i szczerze mówiąc, jeśli nie mamy dobrej odpowiedzi na to pytanie, nadszedł czas, abyśmy coś z tym zrobili”- napisał Tory – “Piszę do was dzisiaj jako burmistrz, ale także jako ojciec i dziadek, który spotkał się z rodzinami, które straciły swoich bliskich, Piszę bo chcę walczyć z przemocą. Uważam, że moim zadaniem jest pocieszyć ich i wyrazić zbiorowy smutek naszego miasta z powodu strat jakie ponieśli. Ale uważam też, że moim obowiązkiem jest poszukiwanie pomocy. Moim zadaniem jest sprawić, że nie tylko mówimy o zakazie używania broni palnej i wzmacnianiu naszych praw, ale że faktycznie zakazujemy broni palnej i faktycznie wzmacniamy ten zakaz.”

Rada miejska Toronto głosowała niedawno za wnioskiem wzywającym Ottawę do wsparcia wysiłków miasta w walce z przemocą z użyciem broni.

W swoim liście do premiera Kanady Justina Trudeau, Tory nakreślił kroki, jakie miasto dotychczas podjęło.

“Omówiliśmy dogłębnie strategie zapobiegania i interwencji w tym zakresie oraz określiliśmy strategie w trzech kluczowych obszarach: inwestycje społecznościowe, zasoby policyjne i kontrola broni. Prosimy rząd federalny o współpracę z nami” – napisał Tory.

Miasto prosi o miliony dolarów z funduszy federalnych na inwestycje społecznościowe, a także dodatkowe środki na policję, w tym 15 milionów dolarów na zakup większej ilości kamer monitoringu miejskiego i dodatkowe zabezpieczenia w obszarach najbardziej dotkniętych przemocą z użyciem broni.

Tory zażądał również, aby Ottawa poprawiła ustawodawstwo federalne i wytyczne dotyczące kaucji.

“Prosimy rząd federalny o przeprowadzenie pełnego i szybkiego przeglądu wytycznych i procedur dla osób już zwolnionych za kaucją, a wcześniej skazanych za przestępstwa związane z posiadaniem lub używaniem nielegalnej broni palnej lub uprzednio skazanych za użycie tej broni” – napisał Tory -

“Chcemy, aby recydywiści nie otrzymywali zwolnienia za kaucją i pozostawali w areszcie, dopóki oskarżenia nie zostaną anulowane przez system sądowniczy.”

List Tory’ego pojawia się po masowej strzelaninie na Danforth, w której zginęły 10-letnia dziewczynka i 18-letnia kobieta a trzynaście osób zostało rannych.