Prof. Leon Zawadowski – wybitny filolog i teoretyk języka

zz zawadowskiW wieku 104 lat zmarł w Oakville prof. Leon Zawadowski, nestor polskiego językoznawstwa, wybitny filolog, lingwista-romanista i teoretyk języka.

Urodził się 28 sierpnia 1914 roku w St. Petersburgu w carskiej Rosji w polskiej rodzinie, która po wybuchu rewolucji bolszewickiej przeniosła się do Warszawy.

Był absolwentem Gimnazjum im. T. Reytana w Warszawie. Po studiach na Wydziale Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął paroletni pobyt naukowy w Irlandii i w Niemczech. Do 1939 roku asystent Uniwersytetu Warszawskiego, czasie wojny uzupełniał wykształcenie na tajnym nauczaniu, gdzie wówczas poznał przyszłą żonę, Iwonę,

Po wojnie w 1948 roku obronił doktorat z językoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego i p.o. kierownika Katedry Filologii Romańskiej. Prowadził liczne wykłady na placówkach uniwersyteckich w Danii, Norwegii, Niemczech i Francji. Ceniony w Europie autorytet naukowy, korzystał dzięki temu z wielu stypendiów rządowych. Członek wielu towarzystw naukowych w Polsce, Francji i Niemczech.

Od 1969 roku profesor zwyczajny Indiana University w Bloomington w USA.

Do Kanady prof. Zawadowski przybył w roku 1971, gdzie przyjął stanowisko kierownika Departamentu Języków Lakehead University w Thunder Bay (Ontario), będąc zarazem profesorem językoznawstwa i filologii romańskiej.

Jako poliglota był autorem ok. 65 prac naukowych w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim. Władał również łaciną i językiem starogreckim.

zz leon3Więcej o jego spuściźnie naukowej - w Linguistica Copernicana (Andrzej Bogusławski, Uniwersytet Warszawski Katedra Lingwistyki Formalnej).

Autor książki w języku angielskim o historii Polonii w północno-zachodnim Ontario. Współzałożyciel Polskiego Komitetu Kulturalno-Oświatowego w Thunder Bay, współpracownik polskiego programu radiowego tamże. W tamtych czasach miasto to było jednym z ważniejszych ośrodków polonijnych.

Założyciel i fundator do dziś istniejącej organizacji Society for Catholic Life & Culture in Canada. Autor szeregu artykułów w tej dziedzinie.

Uwielbiał jazdę konną, kolekcjonował słowniki.

Zmarł 4 sierpnia br. w Oakville, gdzie mieszkał od czasu przejścia na emeryturę.

Z okazji jubileuszu 100 lat życia w 2014 r. Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN) poświecił swoje posiedzenie plenarne dorobkowi prof. Zawadowskiego. Jego osiągnięcia twórcze zasługują na najwyższy szacunek, a lingwistyczna teoria języka jest klasycznym dziełem lingwistyki i podstawową lekturą metodologiczną dla wielu pokoleń językoznawców.

Pozostawił trzech synów, sześcioro wnucząt i wiele prawnucząt. Jego żoną przez 75 lat była zmarła wcześniej Iwona Zawodowska, doskonale znana i bardzo zasłużona w Polonii działaczka społeczna. Syn, prof. Andrzej (Andrew) Zawadowski to wykształcony w Kanadzie wybitny kardiolog, pionier stosowania nowych technik medycznych i terapii przeciwzawałowych na McMaster University.

Wizytacje: 9 sierpnia, godz. 19:00 – 21.00 w  Kopriva–Taylor Funeral Home, Oakville, 64 Lakeshore Rd. W.

Msza żałobna odbędzie się w piątek, 10 sierpnia o godz. 10:00 w Kościele św. Antoniego w Oakville, 40 John St.

(tp)