Obyczajowa lewica sięga po prawniczą pałkę

Lokalnie Top News sier 10, 2018 at 6:00 am
Mika Imai, prawnik zajmujący się prawami człowieka, przemawia na konferencji prasowej w Queen's Park wraz z rodzicami, których reprezentuje. Od lewej do prawej: Sylvia Liard, Marcus McCann (prawnik), Mika Imai, J. Wallace Skelton (rodzic) i Jake Somerville (rodzic).

Mika Imai, prawnik zajmujący się prawami człowieka, przemawia na konferencji prasowej w Queen’s Park wraz z rodzicami, których reprezentuje. Od lewej do prawej: Sylvia Liard, Marcus McCann (prawnik), Mika Imai, J. Wallace Skelton (rodzic) i Jake Somerville (rodzic).

Środowiska lewicowe przygotowują kontrofensywę w sprawie edukacji seksualnej w ontaryjskich szkołach.

Twierdzą, że obecny rząd Ontario dyskryminuje studentów ze środowisk LGBTQ, uchylając zmodernizowany przez ekipę Kathleen Wynne program edukacji seksualnej, który zapewnił nauczycielom i dzieciom narzędzia potrzebne do ich odpowiedniego edukowania. W związku z tym planują wniesienie sprawy do sądu o naruszenie Karty Praw Człowieka.

Jak już wcześniej informowaliśmy, rząd Partii Konserwatywnej, wyłoniony w ostatnich wyborach zastąpił wdrożony przez Kathleen Wynne program edukacji seksualnej, starszą wersją, opracowaną w 1998 roku. Posunięcie to, ogłoszone wkrótce po objęciu władzy przez premiera Douga Forda w czerwcu, było spełnieniem obietnicy złożonej podczas kampanii wyborczej.

Sześć rodzin planuje złożyć sprawę w sądzie ds. Praw Człowieka w Ontario w następnym tygodniu, argumentując, że stara wersja programu nauczania nie wspomina o kwestiach takich jak różnorodność płci czy prawa uczniów ze środowiska LGBTQ. Decyzja rządu o uchyleniu zmodernizowanego programu nauczania narusza ich zdaniem Kodeks Praw Człowieka w prowincji i powinien zostać uznany za niezgodny z prawem.

- To będzie miało ogromny wpływ szczególnie na studentów LGBTQ – powiedziała Mika Imai, jedna z dwóch prawników prowadzących sprawę – Uważamy to za dyskryminujące i sprzeczne z prawem.

Głównym wnioskodawcą jest 11-letni transseksualny uczeń. Zgłoszenia rodziców i innych uczniów zostaną również uwzględnione.

Imai powiedziała, że zmodernizowany program wdrożony przez ówczesny liberalny rząd prowincji w 2015 r. stworzył nową jakość nauczania dla uczniów.

Prawnicy twierdzą, że chociaż kwestie związane z ekspresją płci nie pojawiły się w programie i nie były omawiane bezpośrednio przed ukończeniem ósmego roku życia, sam fakt, że istniał, stanowił konkretny przejaw akceptacji dla uczniów będących częścią środowiska LGBTQ w każdym wieku i wzbudzał większą empatię wśród ich rówieśników.

- Program nauczania zapewniał także nauczycielom narzędzia do udzielania odpowiedzi na pytania, prowadzenia dyskusji i udzielania wsparcia w inny sposób, kiedy pojawiały się problemy związane z płcią lub seksualnością – powiedział Imai – Rodzice zauważyli natychmiastową różnicę w zachowaniu swoich dzieci, gdy zmodernizowany przez Liberałów program nauczania wszedł w życie, ponieważ uwzględniał on również problemy takie jak akceptacja seksualna i kwestie cyberprzemocy.

- Zanim ten program został wprowadzony, ich dzieci były zastraszane, nikt nie wiedział, co z nimi zrobić – dodała prawniczka – Nastąpiła prawdziwa zmiana, gdy wprowadzono program nauczania w 2015 r. Nareszcie zaczęto na te tematy rozmawiać.

Minister edukacji Lisa Thompson nie wypowiedział się bezpośrednio na temat toczącej się sprawy dotyczącej praw człowieka, którą prawniczka Imai ​​ma nadzieję przyspieszyć, aby została wysłuchana przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale broniła starego programu nauczania jako adekwatnego dla przygotowania studentów do “realiów dnia dzisiejszego” i stwierdziła, że proces konsultacji rodzicielskich prowadzonych przez rząd pozwoli każdemu, kto ma wątpliwości, wyrazić swoja opinię.

- Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcą zabrać głos ten głos zabiorą. Zapraszam ich do zaangażowania się w tę konsultację – powiedziała minister.

Na początku tego tygodnia lider NDP, Andrea Horwath, złożyła petycję do legislatury podpisaną przez prawie 1800 lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych i innych pracowników służby zdrowia. W dokumencie stwierdzono, że uchylenie zmodernizowanego programu nauczania zagraża zdrowiu dzieci, odmawia się im kluczowych informacji na temat seksualności, takich jak zgoda, bezpieczeństwo i integracja.

Zaktualizowany program nauczania obejmował ostrzeżenia o zastraszaniu i seksu w Internecie, ale przeciwnicy, zwłaszcza konserwatyści społeczni, sprzeciwiali się tej części programu dotyczącego małżeństw osób tej samej płci, tożsamości płciowej (ideologia gender), masturbacji i technik współżycia seksualnego, w tym stosunków analnych.

Podczas kampanii wyborczej obecny premier Ontario, Doug Ford, oskarżył liberałów o wprowadzenie seksualnego programu nauczania opartego na ideologii, mówiąc, że przekształcili oni szkoły w laboratoria społeczne a dzieci w istoty służące do testowania ideologicznych eksperymentów społecznych. Obiecał, że rząd Torysów zastąpi go planem nauczania, który byłby „odpowiedni do wieku uczniów”.

Ponad dwadzieścia zarządów szkół w prowincji wyraziło zaniepokojenie rządowym planem, przy czym niektórzy mówią, że nauczyciele wbrew wprowadzonym przez rząd zmianom nadal będą omawiać kwestie zawarte w zmodernizowanym programie nauczania w swoich klasach.