Związek zawodowy namawia nauczycieli do buntu

Lokalnie Top News sier 14, 2018 at 6:00 am
Prezydent ETFO Sam Hammond

Prezydent ETFO Sam Hammond

Coś niebywałego. Związek zawodowy nauczycieli szkół podstawowych apeluje do nauczycieli, by nie respektowali decyzji demokratycznie wybranego rządu Ontario.

The Elementary Teachers Federation of Ontario “zdecydowanie potępił” ruch konserwatywnego rządu, który uchylił program nauczania seksualnego zaktualizowany przez ich liberalnych poprzedników w 2015 r. Rząd zdecydował, że nauczyciele będą używać wersji programu opracowanego w 1998 r., dopóki nie zostaną zakończone publiczne konsultacje dotyczące nowego programu nauczania.

Prezydent ETFO Sam Hammond skrytykował rząd i powiedział, że związek doradza wszystkim członkom, aby “dokonali profesjonalnego osądu” w tej sprawie, gdy uczniowie powrócą do szkół za trzy tygodnie.

- Decyzja rządu o powrocie do programu nauczania wychowania seksualnego z 1998 roku i inicjowanie dalszych konsultacji, jest nieodpowiedzialna, dyskryminująca i zagraża bezpieczeństwu uczniów – powiedział Hammond w oświadczeniu wydanym w poniedziałek, po zakończeniu dorocznego spotkania działaczy związkowych.

- Nauczyciele nie pozwolą na nałożenie kagańca przez rząd, którego program polityczny nie może mieć pierwszeństwa przed ochroną i edukacją uczniów – dodał związkowiec.

Hammond powiedział, że porzucenie zaktualizowanego programu nauczania na rzecz jego starszej wersji grozi narażeniem bezpieczeństwa studentów i narusza prawa człowieka, Dodał, że po decyzji rządu powstaje “bezpośredni konflikt z podstawowymi obowiązkami nauczycieli wobec uczniów”.

Związkowiec nazwał podejście rządowe “lekkomyślnym” i powiedział, że związek będzie bronił wszystkich nauczycieli, którzy wbrew decyzji ministerstwa oświaty będą nauczali według programu z 2015 roku. ETFO oświadczyło również, że będzie interweniować w tej sprawie przed Trybunałem Praw Człowieka w Ontario, podobnie do grupy rodziców, którzy planują złożyć oskarżenie przeciwko rządowi. Pisaliśmy o tym w Bejsmencie TUTAJ.

Sześć rodzin stwierdziło, że wniesie sprzeciw wobec decyzji rządu, uzasadniając to tym, że przywrócenie programu nauczania dyskryminuje studentów ze środowiska LGBTQ. Głównym wnioskodawcą w tej sprawie jest 11-letni uczeń – transwestyta, który od jesieni będzie uczęszczał do klasy szóstej.

W zeszłym tygodniu lider NDP, Andrea Horwath, złożyła petycję do legislatury podpisaną przez prawie 1800 lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych i innych pracowników służby zdrowia. W dokumencie tym stwierdzono, że uchylenie zmodernizowanego programu nauczania zagraża zdrowiu dzieci, pozbawia ich kluczowych informacji na temat seksualizmu koncepcji, takich jak zgoda, bezpieczeństwo i integracja.

Premier Doug Ford oskarżył Liberałów podczas wiosennej kampanii wyborczej o wprowadzenie programu nauczania seksualnego opartego na ideologii. Obiecał, że rząd Torysów zmieni ten program nauczania tak by był on “odpowiedni dla wieku” uczniów.

Hammond powiedział, że związek dał “mocną odpowiedź” rządowi i wezwał innych, by przyłączyli się do wsparcia nauczycieli, którzy nie będą respektowali decyzji ministerstwa edukacji.

Ministerstwo nie skomentowało na razie oświadczenia związkowców.

aanauczyciele3