Zmarł Marian Wojdan, znany działacz polonijny

Polacy w Kanadzie Top News sier 25, 2018 at 4:00 pm
Marian Wojdan z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim w Kielcach w 2009 roku

Marian Wojdan z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim w Kielcach w 2009 roku

W piątek, 24 sierpnia w amerykańskiej Częstochowie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 95 lat Mariana Wojdana, mieszkającego przez wiele lat w Kanadzie działacza polonijnego.

Urodził się w Kielcach w 1923 roku. Naukę rozpoczął w gimnazjum imienia Śniadeckiego, ale ojciec przeniósł go do gimnazjum im. Żeromskiego. Przerwała ją II wojna światowa.

Od 1940 roku był zmuszony do pracy fizycznej w kamieniołomach w Sitkówce. Tu w 1941 roku wstąpił do konspiracji. W 1942 roku skończył tajny kurs podchorążówki Armii Krajowej. Miał pseudonim „Weygand”. Jako plutonowy podchorąży dowodził pogotowiem Akcji Specjalnej. W rejonie Polichna, Gałęzic, Piekoszowa tropili konfidentów, odbierali broń bandytom, odbierali zrzuty pod Buskiem. W 1944 roku w czasie akcji „Burza” był żołnierzem 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej.

W lipcu 1945 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Po dwóch tygodniach wyszedł z aresztu. Zrozumiał, że w Polsce dla takich, jak on nie ma miejsca przez zieloną granicę dotarł do Włoch, wstąpił do II Korpusu Armii Polskiej, gdzie służył do demobilizacji w marcu 1947 roku. Od 1949–1950 pracował jako kwatermistrz ośrodka harcerskiego pod Londynem.

W 1952 wyjechał do Kanady. Tu brał aktywny udział w życiu Polonii, był współorganizatorem licznych imprez patriotycznych i sportowych. W latach 1972-79 pełni obowiązki skarbnika Koła Przyjaciół Harcerstwa, był współzałożycielem Polskiej Fundacji Społeczno–Kulturalnej w Montrealu.

W roku 1980 założył firmę Wojdan Import-Export i organizował na wielką skalę pomoc Polakom w kraju. Nie zapomniał o rodzinnych Kielcach. Był jednym ze sponsorów budowy muzeum w byłym więzieniu kieleckim, angażował się w budowę pomnika Armii Krajowej w Kielcach, był uczestnikiem zjazdów żołnierzy oddziału „Wybranieccy” w Cisowie. W sierpniu 2009 roku uczestniczył w ceremonii wręczenia byłemu prezydentowi RP, swojemu przyjacielowi z harcerstwa i II Korpusu, Ryszardowi Kaczorowskiemu, tytułu Honorowego Obywatelstwa Kielc.

Był odznaczony między innymi: Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, Medalem „Pro Memoria”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej i szeregiem odznaczeń kombatanckich.

Zmarł 21 sierpnia w Voorhees (NJ).

Więcej o Marianie Wodanie - TUTAJ.