Rząd pomoże wyjść z biedy 2 mln osób

Rynek sier 30, 2018 at 4:00 pm

Opportunity for All – Canada’s First Poverty Reduction Strategy (Możliwości dla wszystkich — pierwsza kanadyjska strategia redukcji ubóstwa) — tak się nazywa plan walki z ubóstwem ogłoszony przez rząd Kanady.

zz povertyW ciągu dwóch lat z biedy ma wyjść 2 mln mieszkańców. Celem rządu jest umożliwienie jak największej liczbie niezamożnych Kanadyjczyków osiągnięcie poziomu klasy średniej oraz ochrona tej klasy przed ubożeniem.

Strategia zaprezentowana przez Jean-Yvesa Duclosa, ministra rozwoju społecznego, jest połączeniem funkcjonujących już federalnych programów pomocowych o wartości 22 mld dol., wydanych i zaplanowanych na lata 2016-19. Chodzi m.in. o wsparcie dla rodziców, dodatki do emerytur, budownictwo mieszkaniowe, wsparcie transportu publicznego czy wczesnej edukacji. Częścią planu są także programy uznawania kwalifikacji z innych krajów czy pożyczki na opłacenie kosztów wymaganych w niektórych przypadkach egzaminów.

zz povertyW przypadku emerytur obniżono z 67 do 65 lat wiek uprawniający do benefitów Old Age Security oraz Guaranteed Income Supplement, co uchroni od skrajnej biedy co najmniej 100 tysięcy mieszkańców.

Nowością jest pierwszy w historii Kanady wskaźnik poziomu ubóstwa (Official Poverty Line), określony dla — na początek — 50 regionów. Wskaźnik będzie tworzony na podstawie dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak zdrowa żywność, mieszkanie, ubranie i transport. Już do przyszłego roku powyżej poziomu ubóstwa powinno się znaleźć 650 tys. osób, zaś do 2030 r. liczba obywateli żyjących w ubóstwie zmniejszyć o połowę.

W lipcu instytut badawczy Angus Reid opublikował badanie na temat biedy. Wynika z niego, że 16% Kanadyjczyków ma stałe problemy finansowe, a 11% mogą one grozić w bliskiej przyszłości.

Więcej o strategii Poverty Reduction – na stronach rządowych TUTAJ.

Screen Shot 2018-08-29 at 14.13.19

Screen Shot 2018-08-29 at 14.12.42

Dwa różne sposoby pomiarów stosowane przez Statistics Canada prowadzą do dwóch różnych konkluzji