Sąd Najwyższy decydował w sprawie wykluczenia ze zboru Świadków Jehowy

Kanada Top News wrze 5, 2018 at 12:45 pm
Sąd Najwyższy Kanady przed rozpoczęciem rozprawy 2 listopada 2017 roku

Sąd Najwyższy Kanady przed rozpoczęciem rozprawy 2 listopada 2017 roku

Sąd Najwyższy Kanady wydał jednomyślny wyrok w sprawie Zbór Świadków Jehowy Highwood (Komitet Sądowniczy) przeciw Mr. Wallowi. Mężczyzna twierdził, że wydalenie go pociągnęło za sobą straty w jego biznesie (pracował w Calgary jako pośrednik handlu nieruchomościami), który był ukierunkowany na Świadków Jehowy.

Sąd orzekł jednak, że „związki wyznaniowe (wszelkie) mają prawo we własnym zakresie ustalać zasady członkostwa oraz wewnętrzne przepisy”. Oznacza to, że postanowienie o wykluczaniu ze zboru nie podlega ocenie sądów w Kanadzie.

Sąd uznał, że obowiązująca w zborach Świadków Jehowy procedura rozpatrywania poważnych przewinień „nie służy ukaraniu członka Zboru, lecz ma na celu udzielenie mu pomocy”. Sędziowie zgodzili się, że sądy nie mają prawa rozpatrywać skarg w takich prywatnych kwestiach związanych z przynależnością do organizacji religijnych.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Sądu Najwyższego Malcolm Rowe wyjaśnił w imieniu dziewięcioosobowego składu orzekającego: „Przepisy proceduralne konkretnego związku wyznaniowego mogą mieć związek z interpretacją doktryn religijnych, co ma miejsce w tej sprawie. Sądy nie mają uprawnień ani kompetencji zajmować się rozstrzyganiem różnic w doktrynie religijnej”.

Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, stwierdził: „Ta decyzja sprawia, że Sąd Najwyższy Kanady stanął w jednym rzędzie z podobnymi sądami w Argentynie, Brazylii, Irlandii, Peru, Polsce, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech i we Włoszech. Wszystkie one potwierdziły, że mamy prawo trzymać się wzorców biblijnych przy określaniu, kto może być Świadkiem Jehowy”.

Więcej – TUTAJ.