Zakończył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Polacy w Kanadzie Top News wrze 22, 2018 at 4:00 pm

Screen Shot 2018-09-22 at 11.28.31Dzisiaj w Warszawie zakończył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Odbywał się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbyły się liczne spotkania, konferencje tematyczne i wykłady poświęcone m.in. organizacjom polonijnym. Hasło zjazdu brzmiało „Łączy nas Niepodległa”.

Na Zjazd udało się zaprosić przedstawicieli z 44 krajów, w tym liczną reprezentację z Kanady. Debatowano m. in. na temat edukacji, kultury, nauki i organizacji polonijnych. Ci którzy nie mogli w zjeździe wziąć udziału fizycznie, uczestniczyli w nim przez media społecznościowe.

Posiedzenie inaugurujące V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie RP

Posiedzenie inaugurujące V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie RP

Celem tegorocznego spotkania była odpowiedź na fundamentalne pytania:  w jaki sposób budować tożsamość narodową za granicą i jak działać na rzecz poprawy i obrony dobrego imienia Polski?

– Takie wydarzenie, jak sytuacja chociażby z pomnikiem w Jersey City pokazała, że musimy być gotowi na to, żeby móc działać. Stanąć dość szybko ramię w ramię i sprawnie bronić dobrego imienia państwa polskiego – mówił szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Screen Shot 2018-09-22 at 11.15.05

- Największym problemem dla Polonii jest zachowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia – podkreślała Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata. – Trudno jest zachować język ojczysty, kiedy na co dzień chodzi się do angielskiej szkoły i ma się kolegów, którzy mówią po angielsku. Muszę przyznać, że nawet u nas na obozach, mimo tego że są rozkazy, że pieśni śpiewamy po polsku, to młodzież skłonna jest mówić po angielsku – akcentuje przewodnicząca Rady Polonii Świata.

Przewodnicząca Rady Polonii Świata Berezowska w towarzystwie pary prezydenckiej i harcerzy

Przewodnicząca Rady Polonii Świata Berezowska w towarzystwie pary prezydenckiej i harcerzy

- W zjeździe polonijnym udział wzięło blisko 600 osób z różnych środowisk, w tym duża grupa duchownych - podkreśla współorganizator spotkania Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. – Po raz pierwszy odbywa się forum, które jest dedykowane właśnie polskim duchownym. Księżom pracującym poza granicami kraju. Staramy się wszystkim uzmysławiać, jak wielka jest rola polskich księży, misji katolickich, poza granicami kraju.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Rady Oświaty Polonijnej. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska spotkała się z członkami rady by poinformować o nowym projekcie: specjalnych podręcznikach dla polskiej młodzieży kształcącej się poza krajem. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ruszyć z projektem od przyszłego roku. Minister rozmawiała także na temat wyzwań stojących przed oświatą polonijną.

zz52

– To m.in. spełnienie postulatu nauczycieli środowisk oświatowych, aby nauczyciel uczący za granicą, polski nauczyciel, mógł ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego. To również spełnienie postulatu, który dotyczył zmiany nazwy tzw. „espeków”, czyli szkolnych punków konsultacyjnych, na polskie szkoły – podkreśliła Anna Ostrowska, rzecznik MEN.

W MEN ukończono prace nad projektem ustawy zakładający wprowadzenie możliwości awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych. Dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę “polska szkoła”.

zz 02

- Jednak potrzeb Polonii oświatowej jest wciąż wiele – zaznacza Agnieszka Grochola, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. – Są szkoły, które są wspierane w stu procentach przez państwo polskie, to tak zwane szkolne punkty konsultacyjne. Są także szkoły społeczne, które już na taką pomoc liczyć nie mogą. Jestem dyrektorem takiej szkoły społecznej. Jest nam trudno i ciężko dlatego, że co roku nie wiemy, z czym będziemy musieli się zmierzyć – wskazała wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Poza dyskusją o najważniejszych problemach, jak podkreśla Jolanta Tatara, prezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej, zjazd polonijny, miał także inny wymiar – ten czysto ludzki.

– To jest rozmowa, słuchanie, spotkanie przyjaciół i to jest największa wartość jakiej można sobie życzyć. Dlatego wszyscy przyjeżdżamy z ogromną radością – akcentuje Jolanta Tatara.

Władysław Lizoń (prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej) i Zenona Bańkowska (Stowarzyszenie Wspólnota Polska) w Polskim Radiu (Debata Jedynki)

Władysław Lizoń (prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej) i Zenona Bańkowska (Stowarzyszenie Wspólnota Polska) w Polskim Radiu (Debata Jedynki)

- Emigracja jest trudnym procesem, potrzeba samozaparcia – opowiadał Władysław Lizoń, szef Kongresu Polonii Kanadyjskiej, na antenie Polskiego Radia. Zauważył, że na Zachodzie jest zapotrzebowanie na promocję kultury, historii i nauki języka polskiego, ale w ramach osobnego programu: - Oczekiwalibyśmy pomocy w promocji Polski i jej dobrego imienia, chcielibyśmy mieć w polskim rządzie mocnego partnera.

- Organizacje polonijne to istotny instrument wsparcia Polonii. Ważna jest współpraca między nimi, ale ważne jest też nasze wsparcie dla nich, dlatego będę zabiegał o dalsze zwiększenie funduszy Polskiego Senatu na rzecz Polonii – obiecał marszałek Senatu St. Karczewski.

Delegaci na Zjazd obejrzeli film Jerzego Szkamruka "Złączyć się z Narodem". Dokument przedstawia codzienne życie Polaków mieszkających w Kazachstanie. Honorowy patronat na filmem objął marszałek Senatu St. Karczewski.

Delegaci na Zjazd obejrzeli film Jerzego Szkamruka “Złączyć się z Narodem”. Dokument przedstawia codzienne życie Polaków mieszkających w Kazachstanie. Honorowy patronat na filmem objął marszałek Senatu St. Karczewski.

- Cieszy nas, że Polacy chcą wracać do ojczyzny; rząd wspiera i będzie wspierał powroty rodaków z emigracji zarobkowej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii. Jak podkreślił, działania na rzecz Polonii są jednym z priorytetów rządu.

W czasie koncertu “Nasza Niepodległa” Nagrodę im prof. Stelmachowskiego przyznaną po raz pierwszy za zasługi na rzecz Polonii odebrał premier Mateusz Morawiecki

W czasie koncertu “Nasza Niepodległa” Nagrodę im prof. Stelmachowskiego przyznaną po raz pierwszy za zasługi na rzecz Polonii odebrał premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki podkreślił, że Zjazd jest ważnym dla wszystkich wydarzeniem, które potwierdza “potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną”.

Premier podkreślił, że “wszyscy dobrze pamiętamy i chcemy pamiętać, że to dzięki wysiłkom rodaków mieszkających w kraju i za granicą nasz naród był w stanie podjąć największe wyzwanie w swojej historii”. - Odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie ducha wolnej Polski nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polaków żyjących na obczyźnie - wskazał. Zdaniem premiera, niezmierną zasługą Polaków mieszkających za granicą jest “utrzymywanie polskości poprzez przekazywanie – z pokolenia na pokolenie – ojczystej tradycji, religii i języka”.

- Nasza ojczyzna głęboko osadzona w historii i kulturze, dynamicznie się rozwija. Polska jest dzisiaj państwem nowoczesnym, otwartym na świat. Świadomość, że dobrze wykorzystujemy szansę rozwoju, pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość - stwierdził Morawiecki. Jak dodał, znaczący wkład w ten proces wnosi właśnie Polonia.

Konferencja prasowa w Sejmie RP, podsumowująca V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Konferencja prasowa w Sejmie RP, podsumowująca V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Na posiedzeniu podsumowującym Zjazd, marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że ten Zjazd to największe wydarzenie polonijne w tej kadencji Senatu i że ma nadzieję, że już wkrótce odbędzie się Zjazd Młodej Polonii Świata.

- Zjazd Polonii pokazał to co łączy Polonię na całym świecie. Dobrze jest być Polakiem tu w Polsce, jak i poza jej granicami. W swoich działaniach na rzecz Polaków za granicą  odwołujemy się i nadal będziemy się odwoływać do testamentu dwóch marszałków, wielkich przyjaciół Polonii: prof. Andrzeja Stelmachowskiego i Macieja Płażyńskiego – powiedział Stanisław Karczewski.

(tp)

- Organizacje polonijne to istotny instrument wsparcia Polonii. Ważna jest współpraca między nimi, ale ważne jest też nasze wsparcie dla nich, dlatego będę zabiegał o dalsze zwiększenie funduszy Polskiego Senatu na rzecz Polonii - obiecał marszałek Senatu St. Karczewski.

– Organizacje polonijne to istotny instrument wsparcia Polonii. Ważna jest współpraca między nimi, ale ważne jest też nasze wsparcie dla nich, dlatego będę zabiegał o dalsze zwiększenie funduszy Polskiego Senatu na rzecz Polonii – obiecał marszałek Senatu St. Karczewski.