Konopie indyjskie – popyt i podaż, zyski i straty

Kanada Series Top News paźd 7, 2018 at 12:30 pm

aamarycha2

Podaż legalnej marihuany produkowanej obecnie w Kanadzie zaspokoi od 30 do 60 procent całkowitego zapotrzebowania – twierdzą eksperci.

Szacunkowy popyt wynosi w przybliżeniu 610,6 ton, ale prognozowana dostępna podaż marihuany w czwartym kwartale tego roku wyniesie zaledwie 146,1 ton, wynika z raportu C.D. Howe Institute.

Produkcja legalnych konopi indyjskich pod koniec pierwszego roku legalizacji powinna wzrosnąć do około 210 ton.

“Ważnym wnioskiem politycznym jest to, że nie będzie wystarczającej podaży marihuany, szczególnie w pierwszej połowie roku po jej legalizacji, głównie ze względu na powolny wzrost liczby licencjonowanych producentów” – napisali profesor Anindy Sen z University of Waterloo i Rosalie Wyonch, analityk think thanku C.D. Howe Institute

Z raportu, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, wynika, iż w czwartym kwartale 2018 roku będzie 97 licencjonowanych producentów marihuany, co i tak stanowi pokaźny wzrost w stosunku do 45 działających w pierwszym kwartale. W trzecim kwartale 2019 roku ich liczba ma wrosnąć do 144.

Już od 17 października tego roku marihuana w Kanadzie będzie całkowicie legalna – zarówno do celów medycznych jak i rozrywkowych. W ten sposób kraj nasz stanie się na drugim państwem na świecie, obok Urugwaju, gdzie spożycie marihuany zostanie zrównane z takimi używkami jak papierosy czy alkohol. Według ostatniego raportu Deloitte oczekuje się, że rynek konopi indyjskich wygeneruje w 2019 roku zyski na poziomie ponad 7 miliardów dolarów. Z tej kwoty na legalnych producentów tego narkotyku przypadać będzie około 4,34 miliardy.

Przewidywany niedobór podaży ma również wpływ na rządowy budżet. Gdyby cały rynek był zaopatrzony z legalnych źródeł i opodatkowany, całkowite przychody budżetu państwa z podatku akcyzowego i podatku od sprzedaży wyniosłyby 1,3 miliarda dolarów, ale zamiast tego będzie to około 490 milionów – twierdzą autorzy raportu.

“Szacowany niedobór legalnej podaży wiąże się z około 380 milionami dolarów utraconych wpływów z podatku akcyzowego i dodatkową 426 milionową stratą w prowincjonalnych i federalnych podatkach obrotowych” – czytamy w raporcie.

Autorzy zauważają jednak, że niedobór ten będzie prawdopodobnie krótkotrwały, ponieważ coraz więcej będzie producentów licencjonowanych, a zdolności produkcyjne się z czasem powiększą.

Raport określa rozmiar czarnego rynku na około 380 ton, co przekłada się na 2,5 miliarda dolarów zysków w pierwszym roku po legalizacji.

„Nasze badania pokazują, że zarówno niedobory cenowe, jak i podażowe przyczynią się do utrzymania czarnego rynku” – piszą autorzy raportu – „Skutkiem będą utracone wpływy z podatków jak i ciągła potrzeba wydawania znacznych zasobów na działania organów ścigania związane z tym rynkiem”.