Nie jest źle – bezrobocie spada, eksport rośnie

Kanada Series Top News paźd 7, 2018 at 4:00 pm

aabezrobocie2

Kanadyjski rynek pracy zyskał we wrześniu 63000 nowych miejsc pracy, zmniejszając bezrobocie do 5,9 procent – poinformowała w piątek Statistics Canada.

Wzrost zatrudnienia we wrześniu w dużej mierze wynikał ze wzrostu ilości miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin, liczba pozycji na pół etatu wzrosła o około 80 000 – podała agencja w swoim miesięcznym sprawozdaniu.

Lwia część nowych miejsc pracy prawie w całości powstała w Ontario i Kolumbii Brytyjskiej, przy niewielkich zmianach w pozostałych prowincjach.

Ostatni comiesięczny raport Statistics Canada wskazuje, że rynek pracy pozostaje niestabilny. W sierpniu spadł on o ponad 51 000 pozycji, podnosząc stopę bezrobocia do 6,0 procent po dwóch miesiącach, gdy stopa bezrobocia malała.

W sumie od września 2017 roku, Kanada pozyskała 222 tysiące miejsc pracy

Statistics Canada podała również dane dotyczące handlu. Saldo towarowego obrotu zagranicznego poprawiło się w sierpni, odnotowując nadwyżkę eksportu nad importem po raz pierwszy od grudnia 2016 roku.

Według raportu import spadł o 2,5%, a eksport spadł jedynie o 1,1%, dając nadwyżkę eksportu wartości 526 milionów dolarów w porównaniu z lipcowym deficytem handlowym w wysokości 189 milionów.

Miesięczne badanie siły roboczej wykazało, że we wrześniu wszystkie zyski z pracy zostały wygenerowane przez pracowników w podstawowym przedziale wiekowym od 25 do 54 lat, bez praktycznie żadnych zmian w zatrudnieniu młodzieży. We wrześniu stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 11 procent, o 0,1 punktu procentowego więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Stephen Brown, z Canada Economics w London Capital Economics, powiedział, że istnieje wiele przesłanek, by sądzić, że Bank Kanady podwyższy główną stopę kredytową w tym miesiącu. Powiedział, że bank centralny może podjąć kolejną podwyżkę już w styczniu.

Główny ekonomista BMO Financial Group, Doug Porter, zgodził się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Bank Kanady swoją podniesie stopę procentową na następnym posiedzeniu, 24 października. Stawka ta wynosi obecnie 1,5 procent.

“Ogólnie rzecz biorąc gospodarka wygląda nieco lepiej niż oczekiwano i wygląda na to, że jest na dobrej drodze do wzrostu” – napisał Porter w notatce dla klientów.