Zmiany na szczycie KPK

Polacy w Kanadzie Top News paźd 21, 2018 at 4:00 pm
Nowy prezes KPK Janusz Tomczak i dotychczasowy - Władysław Lizoń

Nowy prezes KPK Janusz Tomczak i dotychczasowy – Władysław Lizoń

W dniach 18-20 października w Mississaudze odbył się Walny Zjazd KPK. Wybrano władze Kongresu, nowym prezesem został Janusz Tomczak, dotychczas prezes KPK Okręgu Alberta.

Zakończył obrady XLVI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który odbył się w dniach 19-20 października br. w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki, Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk i lokalni politycy.

Końcowym akcentem Zjazdu był Bal Niepodległości.

Na zdjęciu poniżej: nowy Zarząd Główny KPK na kadencję 2018-2020.

Stoją od lewej: Jerzy Barycki, Grzegorz Dorożyński, Barbara Stadnik, Jan Cytowski, Robert Kielek, Zofia Soja, Marcin Lewandowski, Janusz Tomczak, Elżbieta Komsta, Juliusz Kirejczyk, Halina Madej, Marek Domaradzki, Dominik Roszak i Marek Kiejna. Nieobecni na zdjęciu: Krystyna Kwiatkowska, Andrzej Dąbrowski, Grażyna Gałęzowska, Monika Wyrzykowska i Andrzej Dobrowolski.

Screen Shot 2018-10-21 at 09.36.46

Nowy Zarząd Główny KPK

Reprezentanci organizacji polonijnych, uczestnicy Zjazdu

Reprezentanci organizacji polonijnych, uczestnicy Zjazdu

Konsul Krzysztof Grzelczyk w towarzystwie posłanek polskiego pochodzenia - Natalii Kusendovej i Kingi Surmy

Konsul Krzysztof Grzelczyk w towarzystwie posłanek polskiego pochodzenia – Natalii Kusendovej i Kingi Surmy

zz kpk2

Screen Shot 2018-10-21 at 10.01.15

Screen Shot 2018-10-21 at 10.00.59