Za zanieczyszczanie powietrza trzeba będzie zapłacić

Kanada Series Top News paźd 28, 2018 at 12:30 pm

zz od1Rząd Kanady wprowadzi federalny podatek od emisji zanieczyszczeń dla prowincji, które nie realizują planów ich redukcji, w tym Ontario. Pozyskane środki zostaną wypłacone bezpośrednio podatnikom w tych prowincjach.

O planach wprowadzenia tzw. carbon tax (podatku węglowego) premier Justin Trudeau poinformował we wtorek. Jak podkreślił, “od przyszłego roku zanieczyszczanie środowiska nie będzie już darmowe”. Podatek węglowy będzie od 2019 r. dotyczył prowincji Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Nowy Brunszwik, a także terytoriów Nunavut i Jukon.

Wysokość podatku będzie w 2019 r. wynosić 20 dolarów za tonę emisji, a potem co roku będzie wzrastać o 10 dolarów do poziomu 50 dolarów za tonę emisji w 2022 r.

Podatek bazuje na pracach tegorocznych noblistów w dziedzinie ekonomii, Paula Romera i Williama Nordhausa. Romer wykazał, jak zasady ekonomii i polityka gospodarcza wpływają na innowacyjność firm, formułując endogeniczną teorię wzrostu. Nordhaus był pierwszym badaczem, który opracował model zależności między gospodarką a klimatem, pozwalający na policzenie kosztów i korzyści.

Pieniądze z podatku, o którym wiadomo, że firmy przerzucą na ceny, mają wrócić do indywidualnych podatników. Bonusy rząd będzie wypłacał od wiosny przyszłego roku, w okresie rozliczeń podatkowych.

Według rządowych wyliczeń, wyższe koszty benzyny czy ogrzewania zostaną zrekompensowane z naddatkiem bonifikatą wpłacaną bezpośrednio na konto podatnika. 90 proc. pobranego podatku węglowego będzie przekazane podatnikom, 10 proc. trafi m.in. do szkół, szpitali i organizacji non-profit. Jak mówił Trudeau, 80 proc. podatników na obszarach, których dotyczyć będzie nowy podatek, otrzyma rządowe dopłaty. Mieszkańcy terenów wiejskich otrzymają kwoty powiększone o 10 proc.

Wypłaty rekompensat za nowy podatek będą wynosić nawet kilkaset dolarów i będą wypłacane za cały rok z góry. Np. w Manitobie samotna dorosła osoba otrzymać może w przyszłym roku 170 dol., a w 2022 – już 402 dol. Czteroosobowa rodzina w tej prowincji otrzyma w 2019 r. 339 dol., a w 2022 r. – dol. CAD. W Ontario dorosła osoba otrzyma w przyszłym roku 154 dol., a czteroosobowa rodzina – 307 dol. Dla mieszkańców Nowego Brunszwiku wypłaty będą najniższe, zaczynając się od 128 dol. dla samotnej dorosłej osoby, a w Saskatchewan, gdzie poziom emisji jest najwyższy, będą one najwyższe – od 305 dol. w przyszłym roku dla samotnej osoby.

(PAP)

Więcej - TUTAJ.