Stopa bezrobocia najniższa od 1976 roku! 

Rynek Top News grud 7, 2018 at 4:30 pm

Stan rynku pracy w Kanadzie okazał się znacznie lepszy od prognoz. Stopa bezrobocia w listopadzie uplasowała się na poziomie 5,6%. 

Oczekiwania zakładały natomiast, że utrzyma się na po poziomie 5,8%, tak jak przy poprzednim odczycie. Co istotne, jest to najniższa stopa bezrobocia od 1976 roku.

Pozytywna okazała się także zmiana zatrudnienia (94,1 tys.), która 9-krotnie przebiła prognozy (10,3 tys.). Była także znacznie wyższa od październikowego odczytu (11,2 tys.).

Zrzut-ekranu-2018-12-7-o-14.43.23

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w prowincjach Quebec i Alberta.

Pełny raport Statistics Canada - TUTAJ.

Stopa bezrobocia w prowincjach w listopadzie (w nawiasach w październiku):

Newfoundland and Labrador 12.2% (12.7%)

Prince Edward Island 8.5 (7.2)

Nova Scotia 7.0 (7.7)

New Brunswick 7.9 (7.2)

Quebec 5.4 (5.2)

Ontario 5.6 (5.6)

Manitoba 5.7 (6.1)

Saskatchewan 5.5 (6.2)

Alberta 6.3 (7.3)

British Columbia 4.4 (4.1).

Bank of Canada nie decydował się na kolejne podniesienie bazowy stopy procentowej, utrzymując ją na poziomie 1.75%, ale wyjaśniając swoją decyzję, zwrócił uwagę na inne negatywne skutki gospodarcze, takie jak słabsze od oczekiwań inwestycje biznesowe i gwałtowny spadek cen ropy.

Umocnienie dolara kanadyjskiego wobec amerykańskiego zaowocowało osunięciem na parze walutowej USD/CAD.

Zrzut-ekranu-2018-12-7-o-14.43.13

Tymczasem słabsze dane od oczekiwanych nadeszły z USA (raport ADP, zamówienia w przemyśle, 179 tys. nowych etatów w sektorze prywatnym), uderzyły w dolara amerykańskiego, pomimo wzrostu awersji do ryzyka po zaostrzeniu konfliktu na linii USA-Chiny.

Po optymizmie związanym ze szczytem G20 praktycznie nie ma już śladu. Aresztowanie w Kanadzie (na wniosek USA) dyrektor finansowej Huawei (córki założyciela chińskiego giganta w branży telekomunikacyjnej) wywołało nowe napięcie pomiędzy USA a Chinami.

Inwestorzy obawiają się, że może być to element twardej gry  prezydenta Trumpa, prowadzącej do eskalacji sporu handlowego. Nasilenie konfliktu geopolitycznego, w którym USA chcą narzucić Chinom politykę wobec Iranu (Pekin zaś chciałyby dominować w Azji,) może zaprzepaścić sukces rozmów obydwu stron, jaki udało się osiągnąć podczas szczytu G20. Chiny skrytykowały USA i Kanadę za dokonane aresztowanie. Na fali rosnącej awersji do ryzyka, na rynek powrócił popyt na bezpieczne waluty.

Więcej - TUTAJ.