Organizacja charytatywna finansowała bazy wojskowe w Izraelu

Kanada Top News sty 6, 2019 at 12:30 pm

zz bazaThe Jewish National Fund of Canada (Żydowski Narodowy Fundusz Kanady), jedna z najdłużej działających w Kanadzie organizacji charytatywnych, jest przedmiotem audytu urzędu skarbowego, po pojawieniu się skargi, że zebrane środki organizacja przekazuje na budowę infrastruktury dla izraelskiej armii, co jest niezgodne z kanadyjskimi przepisami podatkowymi.

JNF – jak podaje CBC w obszernym reportażu – było zaangażowane w kilka projektów w Izraelu, takich jak zalesianie terenów, na których wcześniej doszło do pożarów i budowa placów zabaw dla dzieci specjalnej troski.

Okazuje się jednak, że JNF finansowało również budowę lotnisk i baz morskich dla izraelskiej armii. Tymczasem kanadyjskie przepisy podatkowe zabraniają organizacjom charytatywnym przekazywania środków na te cele. Nie pozwalają również darczyńcom odpisywać sobie darowizn przekazywanych w celu budowy infrastruktury wojskowej od podatku.

Opis sponsorowanych przez Kanadę projektów na portalu JNF Israel w tym bazy morskiej Bat Galim i lotniczej Palmachim

Opis sponsorowanych przez Kanadę projektów na portalu JNF Israel w tym bazy morskiej Bat Galim i lotniczej Palmachim

JNF zapewnia, że zaprzestała finansowania projektów wojskowych w 2016 roku.

Canada Revenue w poradach dla organizacji charytatywnych działających poza granicami Kanady stwierdza jasno, że “zwiększanie efektywności i wydajności kanadyjskiej armii może być celem działań organizacji charytatywnych, ale wspieranie sił zbrojnych innego państwa – nie może”.

Kate Bahen, stojąca na czele organizacji Charity Intelligence, która monitoruje działalność organizacji charytatywnych twierdzi, że JNF działa w bardzo nietransparentny sposób.

- Nie mamy żadnych informacji ile JNF wydaje na zalesianie, ile na irygację, edukację a ile na budowę baz wojskowych - podkreśla.

Minister bezpieczeństwa publicznego Ralph Goodale i liberalny poseł Michael Levitt podczas sadzenia drzewka w ramach akcji JNF na wzgórzach pod Jerozolimą w 2017 roku

Minister bezpieczeństwa publicznego Ralph Goodale i liberalny poseł Michael Levitt podczas sadzenia drzewka w ramach akcji JNF na wzgórzach pod Jerozolimą w 2017 roku

CBC zwraca uwagę, że JNF utrzymuje bliskie relacje zarówno ze znajdującymi się obecnie w opozycji konserwatystami, jak i z liberałami Justina Trudeau.

Więcej - TUTAJ.