Priorytety rządu Forda w Nowym Roku

Lokalnie Series Top News sty 8, 2019 at 6:00 am

aaford2

Premier Ontario, Doug Ford, przedstawił trzy najważniejsze priorytety rządu na rok 2019. Będzie to pierwszy pełny rok urzędowania obecnego gabinetu.

W liście do urzędników Ford podkreślił potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy w prowincji, konieczność zrównoważenia budżetu prowincji i wskazał też na niezbędność poprawy opieki zdrowotnej. Na tych kwestiach przede wszystkim rząd chce się skupić w nadchodzącym roku.

List rozpoczyna się od pochwały „błyskawicznego tempa” wprowadzenia zmian w 2018 roku, które obejmowały uchylenie ustawy o zielonej energii i ograniczeniu podatku od emisji i handlu gazami cieplarnianymi.

„Za każdym razem, gdy następuje zmiana pojawiają się nowe wymagania dla każdego z was, którzy musicie zapewnić płynne przejście i skuteczne tworzenie polityki bez zakłócania podstawowych zobowiązań rządu” – czytamy w liście.

Ford twierdzi, że Konserwatyści poczynili znaczące postępy w kluczowych obszarach. Wskazuje, że usługi publiczne powinny się skupić na trzech podstawowych zagadnieniach partyjnego programu:

  • Zdwojenie wysiłków w celu przyporządkowania większej liczby pracowników dobrej pracy przy jednoczesnym zachęcaniu do tworzenia nowych miejsc pracy
  • Odpowiedzialnego zrównoważenia budżetu
  • Zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej, która obejmie „bardziej efektywne wdrażanie technologii i wdrażanie nowych modeli współpracy i opieki nad pacjentem”.

W liście nie określono, w jaki sposób rząd planuje osiągnąć te cele.

W tym roku nastąpi też redukcja prowincyjnej biurokracji. Czasowo oferowane będą specjalne odprawy tym pracownikom, którzy dobrowolnie zechcą odejść z pracy. Mają oni czas do 28 lutego na złożenie odpowiedniego wniosku. Ford nie ujawnił, czy chce zredukować określony procent miejsc pracy i co się stanie, jeśli zamierzone redukcje nie zostaną spełnione.

W swoim liście Ford podziękował Steve’owi Orsiniemu, sekretarzowi gabinetu i czołowemu urzędnikowi państwowemu, który pod koniec stycznia opuszcza swoje stanowisko po 27 latach publicznej służby.

Orsini ogłosił swoją rezygnację w połowie grudnia, nie podając motywów odejścia.

„Na pewno będę tęsknił za jego radami, spostrzeżeniami i rozumieniem, w jaki sposób rząd Ontario wpływa na życie ludzi” – napisał Ford.

Ford zaznaczył, że obecnie trwa poszukiwanie jego następcy.