Seksedukacja – argumenty prawników przed rozprawą w sądzie

Lokalnie Series Top News sty 8, 2019 at 10:00 am
Protest rodziców przeciwko programowi seksualnemu wprowadzonemu przez ówczesny liberalny rząd Ontario w 2015 roku.

Protest rodziców przeciwko programowi seksualnemu wprowadzonemu przez ówczesny liberalny rząd Ontario w 2015 roku.

Rząd Ontario odrzucając cześć kontrowersyjnego programu nauczania seksualnego w szkołach nie naruszył konstytucji ani żadnych praw człowieka – stwierdzili prowincyjni prawnicy.

Rząd przedstawił swoje stanowisko w 126-stronicowym dokumencie prawnym złożonym przed środową rozprawą w Sądzie Najwyższym Ontario.

Kanadyjskie Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich (Canadian Civil Liberties Association – CCLA) i Federacja Nauczycieli Elementarnych z Ontario (Elementary Teachers’ Federation of Ontario – ETFO) zdecydowały się przeciwstawić rządowi i zapobiec wycofaniu programu nauczania opieki zdrowotnej i wychowania seksualnego, który został wprowadzony w 2015 roku przez poprzedni liberalny rząd Kathleen Wynne. Po decyzji rządu w ontaryjskich szkołach obowiązuje poprzedni program nauczania tych kwestii opracowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

Organizacje te pozwały rząd do sądu argumentując, że decyzja o wycofanie stworzonego przez ekipę Kathleen Wynne programu nauczania narusza konstytucyjne prawa obywateli i prawa człowieka. Chcą, aby sąd nakazał przywrócenie programu nauczania z roku 2015. Z kolei rząd chce, aby pozew został odrzucony, ponieważ zmiany w programie edukacji seksualnej odnoszą się do „polityki edukacyjnej i demokratycznego podejmowania decyzji, a nie prawa konstytucyjnego”.

„Konstytucja Kanady nie obejmuje żadnego konkretnego programu nauczania w szkołach podstawowych” – twierdzi rząd Ontario – „(Konstytucja) nie określa tematów dotyczących zdrowia seksualnego, których należy uczyć, poziomu szczegółowości, z którymi muszą one zostać wyartykułowane, ani konkretnych edukacyjnych stopni nauczania, na których należy je wprowadzać.”

Prowincyjni prawnicy twierdzą, że program sprzed 2015 roku nie jest dyskryminujący, nie narusza wolności słowa i nie pozbawia kogokolwiek kluczowych wartości konstytucyjnych: „życia, wolności lub bezpieczeństwa osoby”.

Z kolei ETFO argumentuje, że dzieci w Ontario są narażone na większe ryzyko poprzez powrót do poprzedniego programu nauczania. Związek nauczycieli twierdzi, że nauczany obecnie program edukacji seksualnej jest „oparty na dokumencie stworzonym przed pojawieniem się mediów społecznościowych, małżeństw osób tej samej płci i ochrony praw człowieka w zakresie tożsamości płciowej, nie mówiąc już o współczesnym rozumieniu pojęcia »zgoda«”.

Sam Hammond (po lewej), przewodniczący Federacji Nauczycieli Elementarnych z Ontario, i prawnik Howard Goldblatt (z prawej) przedstawiają plan walki o przywrócenie programu nauczania z 2015 roku.

Sam Hammond (po lewej), przewodniczący Federacji Nauczycieli Elementarnych z Ontario, i prawnik Howard Goldblatt (z prawej) przedstawiają plan walki o przywrócenie programu nauczania z 2015 roku.

CCLA twierdzi, że posunięcie rządu „stygmatyzuje, degraduje i odrzuca” uczniów i rodziców ze środowiska LGBTQ, ponieważ odniesienia do orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i związków tej samej płci zostały usunięte z programu nauczania. Nauczyciele są zobowiązani do dostarczenia obecnego programu nauczania „w sposób integracyjny” i „w sposób odzwierciedlający różnorodność”.

„Program nauczania nie jest scenariuszem do recytowania przez nauczycieli, ani listą słów obowiązkowych lub zabronionych” – twierdzą prawnicy prowincyjni – „Fakt, że słowa »tożsamość płciowa« nie pojawiają się konkretnie w oczekiwaniach dotyczących nauki w 2018 r., nie oznacza, że ​​nauczyciele nie mogą mówić na ten temat.”

Program wprowadzony przez rząd Kathleen Wynne został entuzjastycznie przyjęty przez seksedukatorów oraz grupy lewicowe, ale spotkał z gorącym protestem ze strony konserwatystów i grup religijnych. Jego przeciwnicy twierdzą, że program nauczania wprowadził tematy takie jak tożsamość płciowa i części ciała oraz naucza techniki współżycia seksualnego w zbyt wczesnym wieku.

Niedługo po objęciu urzędu premier Doug Ford ogłosił, że Ontario w roku szkolnym 2018-19 powróci do starszego programu nauczania seksualnego. Było to spełnienie jednej z przedwyborczych obietnic.

Rząd prowincji zakończył niedawno konsultacje społeczne dotyczące reform szkolnych, które objęły około 72000 opinii. Opinie zgłaszane w Internecie w pierwszym dniu konsultacji wskazywały na szerokie poparcie dla programu nauczania w 2015 roku.

Ford powiedział w grudniu, że „pewne grupy zalały witrynę” podczas jej uruchamiania i przez to mogły wypaczyć wyniki konsultacji. Nie wskazał jednak tych grup z nazwy.

Uczniowie z Collegiate Institute w Strathroy dołączyli do swoich rówieśników w całym Ontario wychodząc ze szkoły we wrześniu zeszłego roku, aby zaprotestować przeciwko zmianom w programie nauczania.

Uczniowie z Collegiate Institute w Strathroy dołączyli do swoich rówieśników w całym Ontario wychodząc ze szkoły we wrześniu zeszłego roku, aby zaprotestować przeciwko zmianom w programie nauczania.

Rząd argumentuje, że konsultacje, które wskazują, że społeczeństwo chce powrotu ​​programu nauczania z 2015 roku były zbyt ograniczone, aby odzwierciedlały pełen zakres opinii publicznej.