55,900 więcej zatrudnionych w lutym

Rynek Top News marz 8, 2019 at 12:30 pm

Screen Shot 2019-03-08 at 10.38.45Rynek pracy zanotował wzrost w lutym, liczba osób zatrudnionych niespodziewanie wzrosła, co zwiększa szansę na to, że Bank of Canada podniesie wkrótce stopę procentową.

Dane ze Statistics Canada świadczą, że w lutym gospodarka kanadyjska stworzyła 55,900 miejsc pracy, co w dużej mierze było napędzane przez wzrost w usługach profesjonalnych, naukowych i technicznych. Większość wzrostu zatrudnienia odnotowano w prowincjach Ontario (36,900 stanowisk) i Quebec. Ekonomiści prognozowali wzrost zatrudnienia o 3000 miejsc pracy.

Stopa bezrobocia spadła do 3,8%, pokonując konsensus prognozowany na 3,9%.

Dane te poddają w wątpliwość wcześniejszą decyzję Banku Kanady z czwartku o utrzymaniu bazowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie, powołując się na obawy handlowe.

Screen Shot 2019-03-08 at 10.44.35

Bank centralny oczekuje, że w pierwszej połowie 2019 r. gospodarka będzie słabsza, głównie z powodu inflacji i nieznanego wpływu wahań w handlu między USA i Chinami.

Więcej - TUTAJ.