Od września zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach

Lokalnie Series Top News marz 13, 2019 at 6:00 am

aacell

Władze oświatowe Ontario chcą od nowego roku szkolnego wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych podczas nauki w klasach.

Minister oświaty Lisa Thompson powiedziała we wtorek, że wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie decyzji rządu.

Uczniowie w Ontario muszą być w stanie skupić się na nauce, a nie na telefonach komórkowych – stwierdziła minister – Zakazując korzystania z telefonów komórkowych, które odwracają uwagę od nauki, pomożemy uczniom skupić się na zdobywaniu podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i matematyka.

Niektóre szkoły wprowadziły już podobne zasady, ale prowincja wyda dyrektywę wszystkim szkołom publicznym na rok szkolny 2019-20. Sposób egzekwowania zakazu będzie zależał od poszczególnych zarządów i szkół.

Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy nauczyciel uzna, że korzystanie ze smartfonów będzie korzystne dla celów dydaktycznych w ramach lekcji. Zakazem nie będą też objęci uczniowie, dla których użycie telefonu komórkowego jest konieczne ze względów medycznych oraz uczniowie o specjalnych potrzebach.

Minister oświaty Lisa Thompson

Minister oświaty Lisa Thompson

Rząd Konserwatystów przeprowadził w ubiegłym roku konsultacje edukacyjne na temat programu edukacji seksualnej. Informacje na ten temat zdominowały nagłówki mediów, ale „przy okazji” zebrano też informacje zwrotne na temat potencjalnego zakazu używania telefonu komórkowego w klasie. Około 97 procent respondentów opowiedziało się za jakimś ograniczeniem użycia smartfonów w klasie.

Okazuje się, że właśnie w tej kwestii zarówno rodzice jak i edukatorzy wykazują prawie jednomyślność.

Warto zaznaczyć, że Torysi zaproponowali taki zakaz na swojej platformie podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej.

Rada okręgowa w Toronto wydała zakaz korzystania z telefonu komórkowego w klasach, ale zmieniła go po czterech latach, pozostawiając decyzję w tej sprawie nauczycielom. Zarząd przyznał, że egzekwowanie całkowitego zakazu było prawie niemożliwe dodając, że ograniczenie stosowania tej technologii ograniczyłoby możliwości edukacyjne.

W tegorocznej publikacji London School of Economics and Political Science ujawniono, że „wyniki uczniów na egzaminach są znacznie lepsze” dzięki zakazowi korzystania z telefonów komórkowych. Poprawa była widoczna głównie wśród uczniów, którzy zwykle osiągali najniższe wyniki.

Wyniki tych badań sugerują, że „ograniczenie korzystania z telefonu komórkowego może być niskokosztową polityką ograniczania nierówności edukacyjnych” – twierdzą autorzy badań.