Więcej ścieżek dla rowerzystów – apelują entuzjaści dwóch kółek

Lokalnie Top News marz 14, 2019 at 6:00 am

aarower

Organizacja torontońskich rowerzystów Cycle Toronto wzywa władze miasta do wydłużenia ścieżek rowerowych po Bloor Street w obu kierunkach do 2020 roku.

Grupa rzeczników ruchu rowerowego w mieście przeanalizowała dane z City of Toronto między lutym 2018 roku a lutym roku 2019. Doszli do wniosku, że ścieżki rowerowe Bloor Street między Avenue Road i Shaw Street zostały dobrze wykorzystane. W badanym okresie skorzystało z nich przeszło milion rowerzystów.

Jared Kolb, dyrektor wykonawczy Cycle Toronto, mówi, że torontońskie ścieżki rowerowe w ciągu półtora roku swojego funkcjonowania stały się jednym z najbardziej ruchliwych szlaków rowerowych w Ameryce Północnej.

- Wzywamy do wydłużenia ich do High Parku, aby połączyć ROM z jednego końca do High Park z drugiej strony – apeluje Kolb.

Jared Kolb, dyrektor wykonawczy Cycle Toronto

Jared Kolb, dyrektor wykonawczy Cycle Toronto

Mówi, że dzięki temu, że miasto zdecydowało, że projekt ścieżek rowerowych „Bloor Street” będzie stałym elementem miejskiej infrastruktury komunikacyjnej kupcy z Bloor Street odnotowali oszałamiający wzrost obrotów o 55 procent.

- Liczby, które widzimy na Bloor Street, są jeszcze bardziej imponujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że ścieżki te łączą się tylko z dwiema ciągłymi trasami północ-południe, Shaw i St. George – powiedział Kolb.

Entuzjasta rowerów dowodzi, że coraz więcej mieszkańców Toronto decyduje się na poruszanie się po mieście rowerem.

Kolb powiedział, że apel Cycle Toronto wiąże się z planem „Vision Zero” w mieście.

- W 2018 roku widzieliśmy kolejny niszczycielski rok na drogach Toronto. Na naszych ulicach zginęło więcej ludzi niż w poprzednich latach, głównie pieszych – dowodzi – Mamy kryzys bezpieczeństwa drogowego w Toronto.

Kolb przekonuje, że należy podjąć więcej działań, które stworzą naprawdę bezpieczniejsze ulice, a dodanie chronionych ścieżek rowerowych jest korzystne nie tylko dla rowerzystów, ale dla wszystkich użytkowników dróg.

Radny Mike Layton mówi, że podczas gdy on popiera budowę ścieżek rowerowych, to projekt ten nadal będzie potrzebował zatwierdzenia przez miejską radę.

Radny Mike Layton

Radny Mike Layton

Dodał, że istnieje polityka miejska, która zmierza do rozbudowy pasów ruchu dla rowerów, ale ma to związek z kwestią finansowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych.

- Każdy plan rekonstrukcji drogi daje nam fantastyczną możliwość sprawdzenia, jaki jest odpowiedni poziom ochrony i oddzielenia różnych środków transportu między pieszymi, rowerzystami i kierowcami – powiedział radny.

Dodał, że planowana jest przebudowa ulicy Bloor Street w latach 2020 i 2021, wyjaśniając, że wydłużenie ścieżek rowerowych zajmie więcej czasu.

- To zajmie trochę czasu, ale myślę, że po tym, co zobaczyliśmy w pilotażowym projekcie rowerowym na pewnym odcinku Bloor Street stało się jasne, że wprowadzenie ścieżek czyni ulice bezpieczniejszymi.

- Oczekuje się, że w maju pracownicy City of Toronto przedstawią radzie aktualizację dotyczącą Planu Dziesięcioletniej Sieci Rowerowej, który obejmuje możliwości rozszerzenia sieci rowerowej na Bloor Street zarówno na wschód, jak i na zachód – powiedział Eric Holmes, przedstawiciel miasta.