Patrick Brown nie chce pedofila w swoim mieście

Lokalnie Top News marz 25, 2019 at 9:56 am
Madilyn Harks

Madilyn Harks

Burmistrz Brampton żąda od rządu federalnego wyjaśnienia, dlaczego kobieta z wieloma wyrokami skazującymi za napaści na tle seksualnym wobec małych dziewczynek została „zainstalowana” w mieście przez system więzienny.

36-letnia Madilyn Harks, wcześniej znana jako Matthew Harks (media jednoznacznie nie podają, ale jest to najprawdopodobniej osoba, która zmieniła płeć), w zeszłym tygodniu została wypuszczona z więzienia i przebywa w ośrodku „półwolnościowym” w okolicy Main St. i Queen St. w Brampton.

Jak wynika z opublikowanego przez policję ostrzeżenia, Harks została trzykrotnie skazana za napaści seksualne na dziewczynki poniżej ósmego roku życia. Wśród młodych ofiar Harks znalazły się dzieci mieszkające w sąsiedztwie i dzieci parafian miejscowego kościoła.

Pedofilka podlega długoterminowemu nadzorowi i nie może uczęszczać na publiczne baseny, zbliżać się do przedszkoli, musi omijać z daleka tereny szkolne, domy kultury lub place zabaw dla dzieci. Nie może też przebywać w obecności dziecka poniżej 14 roku życia z wyjątkiem sytuacji, gdy dziecku „​​towarzyszy odpowiedzialna osoba dorosła, która została zatwierdzona przez kuratora zwolnienia warunkowego”.

Policja twierdzi, że w przypadku przebywania Harks na wolności trzeba liczyć się z „podwyższonym ryzykiem ponownego popełnienia przestępstwa”.

Opublikowane raporty pokazują, że Harks została skazana za napaść seksualną w 2010 roku. Po zwolnieniu z więzienia w 2016 roku została ponownie skazana za napaść seksualną na dziecko i naruszenie warunków długoterminowego nakazu nadzoru.

W liście wysłanym w sobotę do ministra bezpieczeństwa publicznego Ralpha Goodale’a, burmistrz Brampton pyta, dlaczego jego miasto musi gościć tę osobę.

„To pedofilka z wieloma wyrokami skazującymi, w tym ciążą na niej 3 wyroki skazujące za napaść na tle seksualnym wobec dziewcząt w wieku poniżej ósmego roku życia, a ten potwór twierdził, że padł ofiarą 60 dziewcząt” – napisał Brown – „Fakt, że pani Harks znajduje się w ośrodku półwolnościowym zamiast w więzieniu, jest wyraźnym przykładem złamania naszego systemu sprawiedliwości” (…) „Dlaczego została zwolniona? Żądamy odpowiedzi. Nie mogę się jej doczekać” – napisał Brown.

Kopie listu zostały wysłane również do kilku parlamentarzystów z okolic Brampton i przewodniczącej Parole Board of Canada, Jennifer Oades.

Policja twierdzi, że będzie ściśle współpracować z personelem służby poprawczej z ośrodka półwolnościowego w celu monitorowania poczynań Harks. Przypomniała też, że choć Harks jest uważana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie jest wyjęta spod prawa.

„Pozostaje obywatelką Kanady, a jej prawa są zagwarantowane w Karcie Praw i Wolności. W związku z tym policja regionu Peel będzie działać na rzecz ochrony tych praw, jeśli zostaną naruszone.” – czytamy.