Znaleziono oznaki nadchodzącej katastrofy klimatycznej

Kanada Top News kwie 12, 2019 at 4:00 pm

zz jukonUczeni z Uniwersytetu Torontońskiego wyjaśnili, że ocieplenie klimatu w regionie Jukon, na północnym zachodzie Kanady, jest największe od ponad dziesięciu tysięcy lat!

Uczeni przeprowadzili datowanie radiowęglowe i analizę izotopowego składu wody w próbkach wiecznej zmarzliny (kriolitozonu) na centralnym torfowisku Jukonu.

Pozwoliło im to odtworzyć średnie temperatury przez ostatnie 13 600 lat.

Paleoklimatolog Trevor Porter zawarł wyniki swoich badań w opracowaniu na łamach kwietniowej edycji “Nature Communications”.

Warstwy wiecznej zmarzliny stanowią swoisty zapis opadów letnich, które po przeniknięciu przez mech torfowy i grunt zamarzają na głębokości 58 centymetrów pod powierzchnią ziemi. W rezultacie każdy centymetr kriolitozonu zawiera opady, jakie nagromadziły się przez 20-30 lat. Skład izotopów w próbkach wiecznej zmarzliny zależy od opadów i temperatury powietrza.

Okazało się, że we wczesnym holocenie letnie temperatury były wyższe niż w średnim holocenie. Jednak ocieplenie w okresie industrialnym okazało się bezprecedensowe w całym okresie poddanym analizie.

Naukowcy UofT podczas pobierania próbek

Naukowcy UofT podczas pobierania próbek

Bieżące średnie temperatury przewyższają dawne wskaźniki o prawie dwa stopnie Celsjusza.

Według słów uczonych dane potwierdzają, że zmiany klimatu w regionie zachodzą w niesłychanym tempie.

Uczeni uważają, że ocieplenie klimatu może zdestabilizować wieczną zmarzlinę, co doprowadzi do jeszcze większej emisji dwutlenku węgla.

Więcej - TUTAJ.