Wyrok sądu w konflikcie z sumieniem lekarzy

Lokalnie Top News maj 16, 2019 at 10:00 am

aalekarz

Sąd Najwyższy w Ontario orzekł, że lekarze praktykujący na terenie prowincji muszą wydawać skierowania na usługi medyczne, których sami nie chcą wykonać z powodów moralnych lub religijnych.

W wydanym w środę jednomyślnym orzeczeniu trzyosobowy zespół sędziów odrzucił apelację o uchylenie decyzji sądu rejonowego, który utrzymał wymóg skierowania pacjenta do innego lekarza, który wykona daną usługę.

Wymóg ten jest częścią polityki prowadzonej przez College of Physicians and Surgeons of Ontario w celu rozwiązania problemów związanych z odmowami dokonania aborcji lub eutanazji przez lekarzy, dla których te procedury są nie do zaakceptowania.

W ubiegłym roku sąd rejonowy stwierdził, że choć polityka ciała nadzorującego pracę medyków narusza wolność sumienia lekarzy, korzyści dla społeczeństwa przewyższają koszty moralne, jakie muszą ponieść lekarze.

Sąd stwierdził, że lekarze mogą poprosić swoich pracowników (np. sekretarki medyczne) o skierowanie do innego lekarza, który może świadczyć dane usługi, lub też zdecydować się na taką specjalizację medyczną, w której problemy konfliktu z sumieniem lekarza są rzadsze.

W odwołaniu grupa pięciu lekarzy i trzech organizacji zawodowych twierdziła, że ​​orzeczenie było nieuzasadnione, ponieważ przywiązywało większą wagę do zakładanego problemu z dostępem do danej usługi medycznej niż do rzeczywistego naruszenia praw lekarzy.

Grupa, która obejmuje Chrześcijańskie Towarzystwo Medyczne i Stomatologiczne Kanady, Kanadyjską Federację Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy i Kanadyjskich Lekarzy za Życiem – stwierdziła, że ​​nie ma dowodów na to, że zdrowie pacjentów poniosłoby uszczerbek w przypadku nie otrzymanie takiego skierowania. Skarżący lekarze dowodzili również, że sąd popełnił błąd, twierdząc, że medycy mogą wybierać specjalności, w których pojawia się mniej konfliktów moralnych, twierdząc, że lekarze mogą łatwo zmienić specjalizację.

College of Physicians and Surgeons of Ontario, które reguluje i kontroluje praktyki lekarskie w prowincji, twierdzi, że jego polityka ma na celu wyważenie wolności sumienia lekarzy z prawem do zapewnienia dostępu do opieki medycznej.