Zaciskanie pasa, jakiego dawno nie było

Lokalnie Series Top News maj 21, 2019 at 10:00 am
Premier Doug Ford usiłuje związać koniec z końcem bez uciekania się do pogłębiania kryzysu finansowego, w jakim znalazło się Ontario po latach beztroskich rządów Liberałów.

Premier Doug Ford usiłuje związać koniec z końcem bez uciekania się do pogłębiania kryzysu finansowego, w jakim znalazło się Ontario po latach beztroskich rządów Liberałów.

Gminy zmagają się z setkami milionów dolarów cięć funduszy rządowych w Ontario.

Władze municypalne uważają, że prawdopodobnie będą zmuszone podnieść podatki lub ograniczyć swoje usługi z powodu cięć finansowych, jakie narzucił sobie konserwatywny rząd Ontario. Oblicza się, że gabinet Forda ograniczy dotacje dla ontaryjskich gmin o ponad pół miliarda dolarów.

Odkąd Torysi opublikowali swój pierwszy budżet w ubiegłym miesiącu zakładający wyeliminowanie deficytu w finansach prowincji w wysokości 11,7 miliardów dolarów w przeciągu najbliższych pięciu lat, informacja o najróżniejszych ograniczeniach prowincyjnych funduszy strwożyła władze prowincyjnych gmin i miasteczek.

Nim do władz municypalnych dotrą szczegółowe informacje (lokalne władze skarżą się na brak wystarczającego rozeznania) – plotki i przypuszczenia nabierają wymiarów Armagedonu.

Choć przypuszczenia te są – jak sie można spodziewać w takich przypadkach - są mocno przesadzone, to bolesną prawdą jest jednak to, że władze lokalne będą miały do dyspozycji co najmniej kilkaset milionów dolarów mniej niż dotychczas.

Władze Toronto szacują, że w tym roku będą miały do dyspozycji 178 milionów dolarów mniej.

- Odebrałem jako kpinę słowa ministra finansów, który w pierwszych trzech akapitach swego wystąpienia powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nie podnieśliśmy żadnych podatków w tym roku”. Doskonale wiedział, że będą wysyłać nam listy i e-maile w ciągu kilku godzin lub dni, powodując konieczność podniesienia podatków lokalnych – powiedział niedawno burmistrz Toronto John Tory.

Pat Vanini, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Gmin Ontario, powiedziała, że samorządy lokalne usiłują ustalić sztywne sumy wydatków, których nie da się uniknąć.

- Wyzwaniem, które mamy przed sobą, jest codzienne mierzenie się z tym, że nadchodzi coś nowego – powiedziała Vanini – To nie pierwszy raz, kiedy tak się stało, ale naprawdę trudno jest tak pracować, zwłaszcza gdy nie dysponujemy naprawdę dobrymi, precyzyjnymi informacjami.

Jeden z większych ciosów, jakich doznały budżety gminne była rezygnacja podatku od emisji dwutlenku węgla pobieranego przy zakupie paliw. Poprzedni rząd Kathleen Wynne podwoił stawkę podatku przeznaczonego dla gmin z dwóch na cztery centy od każdego zakupionego litra benzyny lub oleju napędowego. Z tego tytułu gminy miały otrzymywać około 643 miliony dolarów na swoje potrzeby. Rząd Forda ten podatek zniósł i o taką sumę kasy władz lokalnych zostały uszczuplone.

Nie pomogła też reforma służby zdrowia, która odbierze gminom około 200 milionów dolarów rocznie. Prowincja powiadomiła miejskie jednostki zdrowia publicznego w rozmowach telefonicznych, że zmniejszy poziom podziału kosztów ze 100% lub 75%, a w niektórych przypadkach, do 70%. Krok ten pozwoli zaoszczędzić prowincji 200 milionów dolarów rocznie w latach 2021-22.

Rządowe ograniczenia wydatków dotykają praktycznie wszystkich dziedzin. I tak na przykład dotacje do bibliotek zostały zmniejszone o 22 miliony dolarów, co jest skutkiem niewypełnienia obietnicy poprzedniego rządu, który zobowiązał się do stworzenia cyfrowej biblioteki publicznej. Pieniądze na ten cel zostały wydane, ale projekt nie został do końca zrealizowany. Z takiej biblioteki mógłby korzystać każdy w swoim domu za pośrednictwem Internetu. Utrzymanie takiej biblioteki byłoby znacznie tańsze i bardziej efektywne niż utrzymywanie zbiorów książek w licznych oddziałach.

Rząd zdecydował, że utrzyma fundusze, które pozwolą na codzienne działanie bibliotek. Jednak dodatkowe środki finansowe w wysokości 2,3 miliona dolarów zostały przeznaczone na dwie publiczne biblioteki w Ontario, które mają zapewnić wsparcie innym oddziałom, w tym realizację międzybibliotecznych wypożyczeń, dostawy książek, szkolenia personelu, co pozwoli na łączenie kosztów w celu osiągnięcia lepszej efektywności pracy bibliotek.

Cięcia wydatków objęły również sektor turystyczny. Niedawno pisaliśmy w Bejsmencie o obcięciu dotacji dla Tourism Toronto i Ottawa Tourism.

Władze lokalne otrzymają o 7,7 mln dolarów mniej na pogotowie ratunkowe. Rzeczniczka minister zdrowia, zapytana o cięcia, wspomniała o rządowym planie konsolidacji służb ratownictwa medycznego.

- Żadna sanitariuszka z pierwszej linii nie straci pracy – powiedziała.

Fundusz Partnerstwa Miejskiego w Ontario, główna płatność prowincji na rzecz gmin, została zmniejszona o 5 mln dolarów, co stanowi około jednego procenta.

Organy ochrony przyrody otrzymują w tym roku o 3,7 miliona dolarów mniej. Programy zarządzania powodzią – o 50 procent mniej.

Fundusze Ontario Community Infrastructure Fund zostały zmniejszone o 100 milionów dolarów, ale rząd zapewnia, że gminy znajdą się w lepszej sytuacji, ponieważ otwierane są dwa nowe źródła finansowania infrastruktury.

Liderka NDP Andrea Horwath powiedziała, że cięcia budżetowe, jakich dokonał rząd Douga Forda będą skutkować podwyżką podatków od nieruchomości.

- Budżet był celowy, ale cięcia są bardzo, bardzo jasne i bardzo, bardzo bolesne – powiedziała Horwath.