Nowy program imigracyjny dla budowlańców w GTA

Rynek Series Top News sier 1, 2019 at 4:00 pm

zz nowy pRząd w Ottawie zaprezentował program, który zaoferuje nową ścieżkę imigracyjną dla tzw. nieudokumentowanych pracowników budowlanych na terenie GTA i pomoże zaradzić niedoborom siły roboczej w sektorze budowlanym.

Pilot tego programu to oferta dla 500 pracowników (wraz z członkami ich rodzin) – i zostanie udostępniony 3 września w Canadian Labour Congress, który dokona wstępnego przeglądu i poleci zakwalifikowanych kandydatów do ostatecznej oceny przez urząd imigracyjny.

- Jest to dla nas bardzo mały projekt, ale bardzo ważny projekt w przypadku zainicjowania – powiedział Hassan Yussuff, przewodniczący kongresu pracy, który uważa, że ​​liczba pracowników budowlanych bez żadnego statusu sięga tysiecy. - Niektórzy z nich są tu od pięciu lat, a ich rodziny zapuściły korzenie w tym kraju. Musimy znaleźć sposób na rozwiązanie ich statusu. 

Zgodnie z najnowszymi prognozami Build Force Canada (grupy badawczej w sektorze przemysłowym), Ontario potrzebuje w ciągu najbliższych 10 lat co najmniej 26.100 dodatkowych budowlańców, ponieważ 91.100 osób pracownikow tego sektora osiągnie wtedy wiek emerytalny.

- Toronto jest bardzo zajęte tymi wszystkimi projektami condo, infrastruktury i komunikacji. Trudno jednak realizować takie projekty, gdy brakuje siły roboczej. Powoduje to opóźnienia i zwiększa koszty. To nie będzie korzystne dla nikogo -  powiedział Andrew Pariser, wiceprezes RESCON, wiodącego stowarzyszenia budownictwa mieszkaniowego w Ontario. – Historycznie nasze budownictwo opiera się na imigrantach z Włoch, Portugalii, Europy Wschodniej, Szkocji i Irlandii. Łatwo znajdują pracę na budowie, a my nagradzamy ich za umiejętności i wydajność, a nie za to, skąd pochodzą.

Kongres pracy od prawie dwóch lat współpracuje z urzędnikami imigracyjnymi, aby dopiąć szczegóły wspomnianego programu pilotażowego. Kwalifikują się do niego tylko nieudokumentowani pracownicy budowlani mieszkający w Toronto oraz w regionach Durham, Halton, Peel i York.

Aby się zakwalifikować, kandydat musi spełniać następujące warunki:

  • Przybył legalnie, zamieszkiwał jako tymczasowy rezydent i przemieszkał w Kanadzie co najmniej 5 lat,
  • Ma dowód, że płacił podatek dochodowy,
  • Posiada podstawową zdolność komunikacji w języku angielskim lub francuskim,
  • Posiada członka rodziny mieszkającego w Kanadzie, który jest obywatelem Kanady lub stałym rezydentem lub też małżonkiem albo dzieckiem,
  • Nie dopuścił się wcześniej wykroczeń, które uczyniłyby niedopuszczalnym jego pobyt w Kanadzie, poza naruszeniem prawa imigracyjnego dotyczącego przedłużonego pobytu,
  • Kategorie pracownicze, które kwalifikują do programu obejmują m. in. wszelkiego rodzaju fachowców budowlanych, wykwalifikowanych operatorów pojazdów i sprzętu budowlanego, konserwatorów sprzętu, instalatorów i serwisantów, operatorów sprzętu ciężkiego (z wyjątkiem dźwigu), rzemieślników, pomocników i robotników budowlanych.
  • Wnioski będą rozpatrywane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, a pierwszych 500 zakwalifikowanych kandydatów otrzyma list rekomendacyjny z kongresu pracy do ostatecznej oceny Urzędu Imigracyjnego.
  • Więcej - TUTAJ.