Biuro Tłumaczeń

416.418.1273
Mississauga
Ontario
L5G1H5
416-4181273
905-2787373
Tłumaczenia przysięgłe z języków angielskiego, niemieckiego i polskiego od 1993. Członek ATIO.

Tłumaczenia
- wszelkich dokumentów do celów immigracyjnych, WES
akty urodzenia, małżeństwa, rozwody
- wszelkich dokumentów medycznych, prawniczych, umów etc.
- nagrań do sądu

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o obywatelstwo polskie
Pomoc przy wypełnianiu wniosków o polską lub kanadyjską emeryturę
Mondays - Fridays 9:00 - 18:00
Saturdays (if urgent)
Mondays - Fridays 9:00 - 18:00 Saturdays (if urgent)