Szkola Polska przy Kosciele sw. Teresy w Etobicoke

110 Tenth Street
Toronto
Ontario
M8V 3G1
416-393-5266
Szkoła Polska przy Kościele Św.Teresy

Lekcje jezyka polskiego dla dzieci od lat 4 do 8 klasy

Lekcje: Soboty 10 AM - 12:30 PM

Polish Language School for Elementary school children.

Lessons: Saturdays: 10 AM to 12:30 PM
Saturdays: 10 AM to 12:30 PM
Saturdays: 10 AM to 12:30 PM