Nauczanie

Celebrity Symphony Orchestra
Tel: 416 622-2434
Chór Polonia Singers
Tel: 416 622-2434
Chrzan Jacek
Tel: 416 451-2923
Chrzan Jacek
Maka Barbara
Tel: 905 302-1782
Maka Barbara
Metro Car
Tel: 416 898-9126
Metro Car
Nauka gry na gitarze
Tel: 647 882-0703
Nauka gry na gitarze
Polski Teatr Muzyczny
Tel: 416 259-4637
Salon Muzyki i Poezji
Tel: 416 760-9745
Toronto Sinfonietta
Tel: 416 763-8746
W – N Driving School
Tel: 905 565-5926
W – N Driving School