Polonijne organizacje

Federacja Polek w Kanadzie
Tel: 613 739-8663
Federacja Polek w Kanadzie
Polish Hunting Club
Tel: 905 855-1463